October 2, 2018

Historija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Historija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić
Tip proizvoda: Udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8011000
Broj strana: 128
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Biologija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Biologija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Amela Begić, Jasminka H Halilović
Tip proizvoda: Udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8018000
Broj strana: 124
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Hemija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Hemija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Deniza Tokalija
Tip proizvoda: Udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8017000
Broj strana: 116
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Čitanka za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Čitanka za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Hadžem Hajdarević
Tip proizvoda: Udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 7001000
Broj strana: 233
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Muzička/Glazbena kultura za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Muzička/Glazbena kultura za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Senad Kazić
Tip proizvoda: Udžbe7nik sa CD-om za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 7004000
Broj strana: 72
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Likovna kultura za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Likovna kultura za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Indira Jaranović
Tip proizvoda: Udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 7005000
Broj strana: 72
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo