July 25, 2019

Sociologija, udžbenik za gimnaziju

Naziv: Sociologija, udžbenik za gimnaziju
Autor: Slavo Kukić
Tip proizvoda: Udžbenik za gimnaziju
Šifra: 1321000
Broj strana: 262
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Sociologija, udžbenik za gimnaziju

Naziv: Sociologija, udžbenik za gimnaziju
Autor: Slavo Kukić
Tip proizvoda: Udžbenik za gimnaziju
Šifra: 1321000
Broj strana: 262
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Historija, udžbenik za srednje tehničke i stručne škole

Naziv: Historija, udžbenik za srednje tehničke i stručne škole
Autor: Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić, Vahidin Mehić
Tip proizvoda: Udžbenik za srednje tehničke i stručne škole
Šifra: 301001
Broj strana: 388
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Historija/Povijest, udžbenik za četvrti razred gimnazije

Naziv: Historija/Povijest, udžbenik za četvrti razred gimnazije
Autor: Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić, Vahidin Mehić
Tip proizvoda: Udžbenik za četvrti razred gimnazije
Šifra: 20416
Broj strana: 188
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Geografija, udžbenik za treći razred gimnazije

Naziv: Geografija, udžbenik za treći razred gimnazije
Autor: Anđelina Sulejmanović, Rafet Kršić, Snježana Musa
Tip proizvoda: Udžbenik za treći razred gimnazije
Šifra: 1310000
Broj strana: 154
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Historija/Povijest, udžbenik za treći razred gimnazije

Naziv: Historija/Povijest, udžbenik za treći razred gimnazije
Autor: Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić
Tip proizvoda: Udžbenik za treći razred gimnazije
Šifra: 1311000
Broj strana: 234
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo