October 2, 2018

Muzička kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Muzička kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Senad Kazić
Tip proizvoda: Udžbenik sa CD-om za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8004000
Broj strana: 86
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Historija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Historija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić
Tip proizvoda: Udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8011000
Broj strana: 128
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Biologija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Biologija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Amela Begić, Jasminka H Halilović
Tip proizvoda: Udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8018000
Broj strana: 124
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Hemija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Hemija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Deniza Tokalija
Tip proizvoda: Udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8017000
Broj strana: 116
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Tehnička kultura, dnevnik rada za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Tehnička kultura, dnevnik rada za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Refik Hadžić
Tip proizvoda: Dnevnik rada uz Tehničku kulturu za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8012001
Broj strana: 78
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Tehnička kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Tehnička kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Refik Hadžić
Tip proizvoda: Udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8012000
Broj strana: 140
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo