October 2, 2018

Moja mapa, radna sveska za prvi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Moja mapa, radna sveska za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Indira Tahmaz, Mediha Pašić, Eldina Dizdar
Tip proizvoda: Radna sveska za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 1006000
Broj strana: 84
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Muzička kultura sa CD-om za prvi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Muzička kultura sa CD-om za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Esad Šuman
Tip proizvoda: Radni udžbenik sa CD-om za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 1004000
Broj strana: 76
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Likovna kultura za prvi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Likovna kultura za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Maja Hrvanović, Indira Jaranović
Tip proizvoda: Radni udžbenik za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 1005000
Broj strana: 64
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Moja okolina za prvi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Moja okolina za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Samira Lugavić, Mediha Pašić
Tip proizvoda: Radni udžbenik za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 1003000
Broj strana: 162
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
September 27, 2018

Matematika za prvi razred devetogodišnje osnove škole

Naziv: Matematika za prvi razred devetogodišnje osnove škole
Autor: Eldina Dizdar
Tip proizvoda: Radni udžbenik za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 1002000
Broj strana: 140
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo