October 2, 2018

Moja mapa, radna sveska za prvi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Moja mapa, radna sveska za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Indira Tahmaz, Mediha Pašić, Eldina Dizdar
Tip proizvoda: Radna sveska za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 1006000
Broj strana: 84
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Geografija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Geografija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Enisa Kulašin
Tip proizvoda: Udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8010000
Broj strana: 188
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Geovježbanka, radna sveska uz udžbenik Geografija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Geovježbanka, radna sveska uz udžbenik Geografija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Enisa Kulašin
Tip proizvoda: Radna sveska za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8010001
Broj strana: 142
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Likovna kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Likovna kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Indira Jaranović
Tip proizvoda: Udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8005000
Broj strana: 86
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Fizika, zbirka zadataka za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Fizika, zbirka zadataka za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Drago Tomić
Tip proizvoda: Zbirka zadataka za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8016002
Broj strana: 111
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Fizika za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Fizika za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Drago Tomić
Tip proizvoda: Udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 8016000
Broj strana: 170
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo