Digitalni udžbenici

Prvi digitalni udžbenici za nastavnike sadrže animacije, kratke filmove, prezentacije, interaktivne zadatke i slajdove fotografija, koji su ubačeni direktno u nastavne lekcije. Na ovaj način, nastavni sadržaji bit će potpuniji, zanimljiviji i svakako prilagođeniji modernim načinima usvajanja znanja današnjih učenika. Koncipirani su tako da nastavniku, direktno u radu s učenicima u učionici, pruže mnoštvo materijala pomoću kojih će lakše, brže, bolje, jasnije, efikasnije, potpunije i zanimljivije predočiti učenicima neku tematsku jedinicu.

Današnja djeca radaju se u okruženju u kojem je upotreba računara, reklo bi se, nadmašila upotrebu olovke. Upravo zato im je potrebno prilagoditi i načine stjecanja znanja, okruženje u kojem uče, način izlaganja gradiva koje trebaju znati, jednostavno, vrijeme je da se mi prilagodimo današnjim generacijama i pokušamo stići njihov korak.

Razredna nastava

Demo digitalnih udžbenika

Muzička kultura

Tehnička kultura

Informatika

Matematika

Historija

Biologija

Geografija

Hemija

Uvod u OneNote

Kreiranje bilježnice - OneNote

HOME meni - OneNote

INSERT meni - OneNote

DRAW meni - OneNote

VIEW meni - OneNote

EXPORT - OneNote