November 17, 2018

Teškoće u učenju

U populaciji djece u osnovnoj školi je 20 do 25% djece sa posebnim odgojnim i obrazovnim potrebama.
November 17, 2018

Nastavnik kao menadžer

Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu