October 2, 2018

Tehnička kultura za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Tehnička kultura za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Refik Hadžić
Tip proizvoda: Udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 7012000
Broj strana: 152
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Tehnička kultura, dnevnik rada za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Tehnička kultura, dnevnik rada za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Refik Hadžić
Tip proizvoda: Dnevnik rada uz udžbenik Tehnička kultura za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 7012001
Broj strana: 60
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Informatika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Informatika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Amila Sarić, Aleksandra Marinčić
Tip proizvoda: Udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 7007000
Broj strana: 176
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Historija za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Historija za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić
Tip proizvoda: Udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 7011000
Broj strana: 166
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Matematika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Matematika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Boško Jagodić
Tip proizvoda: Udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 6002000
Broj strana: 302
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Likovna kultura udžbenik za šesti razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Likovna kultura udžbenik za šesti razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Indira Jaranović
Tip proizvoda: Udžbenik za šesti razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 6005000
Broj strana: 70
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo