Udžbenik Hemije u osmom razredu devetogodišnje osnovne škole učenicima / učenicama otvara vrata jednog novog i zanimljivog svijeta. Pred učenicima / učenicama će se pojaviti prostranstva ispunjena beskrajno zanimljivim stvarima koja ih pozivaju na istraživanje. Stranice koje slijede će ih uvijek nanovo očarati i potaknuti da postavljaju što je moguće više pitanja kako bi i na taj način razvijali radoznalost i želju za novim saznanjima.
Imajući u vidu da su učenici / učenice do sada upoznali neke osobine različitih materijala, neke pojave i promjene koje se dešavaju u prirodi, autorica sa sigurnošću kaže da će im to stečeno znanje biti od velike pomoći pri proučavanju ovog predmeta. Prethodno znanje će se vezati i otkriti neke potpuno nove pojmove, koji će biti ključevi za nastavak ovog ugodnog putovanja.
Hemija je eksperimentalna nauka koja, na sebi svojstven način, proučava prirodno okruženje. Ova nauka ima vodeću ulogu u proizvodnji hrane, lijekova, tekstila, kože, boja, lakova, metala, građevinskog materijala itd. Razvoj hemije je podstaknuo i razvijanje drugih nauka, te zbog toga ona zauzima središnje mjesto među prirodnim i primijenjenim naukama. Kroz lekcije ovog udžbenika autorica poziva učenike / učenice da usvajaju nove pojmove, budu hrabri u postavljanju pitanja i otkrivaju nove veze pod hemijskom lupom.

Udžbenik Hemije za osmi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.