October 1, 2018

Muzička/Glazbena kultura sa CD-om za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Muzička/Glazbena kultura sa CD-om za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Esad Šuman
Tip proizvoda: Udžbenik sa CD-om za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 2004000
Broj strana: 88
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Moja okolina za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Moja okolina za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Samira Lugavić, Mediha Pašić
Tip proizvoda: Udžbenik za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 2003000
Broj strana: 132
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Moja okolina, radna sveska za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Moja okolina, radna sveska za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Mediha Pašić
Tip proizvoda: Radna sveska uz udžbenik Moja okolina za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 2003001
Broj strana: 78
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
September 30, 2018

Matematika, radna sveska za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Matematika, radna sveska za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Eldina Dizdar
Tip proizvoda: Radna sveska uz udžbenik Matematika za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 2002001
Broj strana: 86
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
September 27, 2018

Matematika za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Matematika za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Eldina Dizdar
Tip proizvoda: Udžbenik za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 2002000
Broj strana: 132
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo