Historija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

U ovoj školskoj godini učenici / učenice upoznat će historiju novog vijeka. Udžbenik uporedo prati najznačajnije historijske događaje iz nacionalne i opće historije. Feudalni odnosi temeljito su razarani, industrijska proizvodnja sve je zastupljenija, a feudalna kultura je potisnuta novom, građanskom kulturom. Nestajale su višestoljetne ustaljene navike, smijenjene stare apsolutističke dinastije, a mlada građanska klasa postepeno preuzima vlast u svoje ruke. U mnogim zemljama počinju oslobodilački pokreti čiji je cilj rušenje tuđinske vlasti.
Teritorija Bosne i Hercegovine je u ovom razdoblju bila dio Osmanskog carstva čija višestoljetna vladavina izaziva promjene u bosanskoj kulturi, privredi, vjerskim i društvenim odnosima. Pred kraj XIX stoljeća, odlukama Berlinskog kongresa, vlast u Bosni preuzela je moćna Austro-Ugarska monarhija.
Iz ovog udžbenika učenici / učenice će steći osnovna znanja o ovim događajima. Osim glavnog teksta, udžbenik sadrži i napomene čiji je cilj da olakšaju usvajanje nastavne jedinice i nastavu učine zanimljivijom.
Preporučuje se učenicima / učenicama da pažljivo prate nastavnikova / nastavnicina objašnjenja, a na pitanja, koja se nalaze uz svaku nastavnu jedinicu, trebaju sami odgovoriti. Sigurni smo da će uz ovaj udžbenik, odabrane tekstove i saznanja iz književnosti i geografije, učenici / učenice saznati mnogo više o prošlosti i zavoljeti historiju. Historija je svuda oko nas i uči nas životu.

Udžbenik Historije za osmi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.