Digitalni udžbenici

Prvi digitalni udžbenici za nastavnike sadrže animacije, kratke filmove, prezentacije, interaktivne zadatke i slajdove fotografija, koji su ubačeni direktno u nastavne lekcije. Na ovaj način, nastavni sadržaji bit ce potpuniji, zanimljiviji i svakako prilagođeniji modernim načinima usvajanja znanja današnjih učenika. Koncipirani su tako da nastavniku, direktno u radu s učenicima u učionici, pruže mnoštvo materijala pomoću kojih će lakše, brže, bolje, jasnije, efikasnije, potpunije i zanimljivije predočiti učenicima neku tematsku jedinicu.

O nama

Naša izdavačka kuća bavi se objavljivanjem udžbenika, radnih sveski, zbirki zadataka te raznih priručnika za nastavnike osnovne i srednje škole još od 2006. godine. U središte našeg djelovanja stavljamo progres i moderan pristup obrazovanju i nauci. Prateći aktualne evropske i svjetske trendove u oblasti izdavaštva, obrazovanja i drugih, usko vezanih grana, nastojimo našim klijentima, saradnicima i kolegama ponuditi najbolji mogući izbor materijala uz koji će sigurno zakoračiti u najmodernije inovacije dvadeset prvog vijeka.

Novosti

March 23, 2023

Priprema po ishodima učenja – predmetni kurikulum za peti razred

Bosanska knjiga zahvaljuje učiteljima na dosadašnjem povjerenju. Malim doprinosom poklanja nastavne pripreme u cilju uspješnije provedbe kurikularne reforme. Naši saradnici, dugogodišnji edukatori savremenih metodologija rada su […]
February 2, 2023

Priprema po ishodima učenja – predmetni kurikulum za prvi razred

Bosanska knjiga zahvaljuje učiteljima na dosadašnjem povjerenju. Malim doprinosom poklanja nastavne pripreme u cilju uspješnije provedbe kurikularne reforme. Naši saradnici, dugogodišnji edukatori savremenih metodologija rada su […]

Portal

January 9, 2023

Agrarna revolucija kao faktor razvoja ljudske civilizacije

Prof. Sanela Talović JU „Prva osnovna škola“ Konjic Ul. 3. mart 2, Konjic, 88400 E- mail: sanela.talovic22@gmail.com AGRARNA REVOLUCIJA KAO FAKTOR RAZVOJA LJUDSKE CIVILIZACIJE Sažetak U […]
November 4, 2022

Promocija radnih sveski A,B,Ц

Promocija radnih sveski A,B,Ц Autorice: Mediha Pašić, Ada Pašić Ćatić, Arijana Đidelija, Lemana Terzimehić, Eldina Dizdar, Nermina Usejnovski, Dženita Demir Urednica: Indira Tahmaz Recenzentice: Sanela Merjem […]