October 22, 2018

Učitelj i inkluzija

Učitelj je osoba koja može najviše da doprinese ka otklanjanju prepreka za uspješno uključivanje djeteta sa posebnim potrebama u razredni kolektiv, naravno uz pomoć stručne i […]
October 22, 2018

Razvijanje govornog stvaralaštva pomoću lutke

Rijetko koji predmet ima toliko raznovrsnu i važnu ulogu u životu djece, tj. učenika kao što je ima lutka. Lutka je glavni predmet igranja djece predškolske […]
October 22, 2018

Komunikacija u nastavi

Pojam komunikacije je danas veoma često u upotrebi. Čovjek komunicira čulima sa živim i neživim svijetom, bilo da svjesno ili nesvjesno preuzima određene akcije. Komunikacija je […]
October 22, 2018

Kako unaprijediti komunikaciju u školi

Prema Čudina-Obradović i Težak (1995, str.96), za stjecanje vještina komunikacije potrebna je životna ili umjetna socijalna situacija koja zahtijeva komunikaciju i omogućuje uvježbavanje socijalnih vještina, ali […]