October 22, 2018

Riječi pohvale i ohrabrenja

Djeca cvjetaju kad imaju pozitivnu pažnju i potreban im je osjećaj da ih volimo i cijenimo. Mnogi nastavnici smatraju da je lakše davati negativan izvještaj nego […]
October 22, 2018

Prepreke u komunikaciji

Prepreke u komunikaciji (Obrada iz Thomas Gordon. Parent Effectiveness Training.) Naređivanje, komandovanje Ti stvarno moraš… Prijetnja Ako to ne uradiš onda ću … Bolje bi ti […]
October 22, 2018

Netipična ponašanja

(preuzeto iz priručnika „Kako ostvariti uspješan kontakt sa učenicima“, Bonnie Miller) Stidljivo dijete Stidljiva djeca su nježna, introvertna i kreativna. Stidljivost je često naslijeđena osobina, ali […]
October 22, 2018

Davanje ovlasti djeci

Davanje ovlasti djeci (preuzeto iz „Kako ostvariti uspješan kontakt s učenicima“, Bonnie Miller) – Imajte realistična očekivanja za svako dijete. Ni prevelika, ni premala. – Poštujte […]
October 22, 2018

Šta treba znati o govorno jezičkoj terapiji?

Piše: Edinalda Jakubović dipl.defektolog oligofrenolog Defektolog logoped može pomoći djeci sa različitim vrstama govornih poteškoća kao i jezičkih problema. Mnogi misle da logopedi rade samo sa […]
October 22, 2018

Koliko nam je važna zdrava ličnost svakog djeteta?

Piše: Edinalda Jakubović dipl. defektolog, oligofrenolog Postoje brojni trenuci u našim životima u kojima smo zabrinuti kao i oni u kojima smo jako sretni i ponosni, […]