(preuzeto iz „Kako ostvariti uspješan kontakt s učenicima“, Bonnie Miller)

Djeca traže potvrdu slike o sebi, bilo negativne, bilo pozitivne. Roditelji i učitelji su ogledala djetetove slike o sebi.

Jedinstvenost
– Identitet
– Djeca treba da su voljena i prihvaćena zbog onog što jesu, a ne zbog onoga što rade
– Posebno jake strane, vještine, talenti
– Sasvim je u redu biti drugačiji
– Kreativnost i samoizražavanje

Pripadnost
– Emocionalna sigurnost
– Veza sa sopstvenim tijelom, imovinom, porodicom, zajednicom, kulturom
– Predvidljivost uobičajenog
– Tradicije i rituali

Moć
– Kompetentnost, kontrola i autonomija
– Rješavanje problema, sposobnost donošenja odluka
– Zastupanje i odbrana sopstvenih stavova
– Samodisciplina i odgovornost
– Sposobnost nošenja sa stresom i drugim problemima
– Svijest da mogu svjesno uticati na druge
– Doprinos drugima u društvu

Uzori
– Uzori za znanje, vještine, komunikacije, odnose, sisteme vrijednosti, moralnost i filozofiju
– Pružaju širok niz iskustava u školi i van nje