Djeca cvjetaju kad imaju pozitivnu pažnju i potreban im je osjećaj da ih volimo i cijenimo. Mnogi nastavnici smatraju da je lakše davati negativan izvještaj nego pozitivan. Uz korištenje nakih fraza koje su niže navedene uvidjet ćete da će pažnja učenika biti veća i da će se više truditi da ugode.

Divno, Dobro, Fino, Odlično, Super,
Tačno, Ispravno, „Auu“, Izvrsno, Vrlo lijepo,
Dobro za tebe, Mnogo bolje, To je perfektno, Tako treba, Bolje ti ide,
Dobra ideja, Kako pametno, To je to, Dobro urađeno, Nastavi tako,
Prijetila sam da ti ______________, Sviđa mi se kako _________________, Sad si naučio
Popravljaš se u ________________, Pokazao si pravu odgovornost kad si __________________,
Cijenim način na koji ti __________, Ti si sjajan u _____________________, Dobro pamćenje,
Sviđa mi se tvoj _______________, Baš se se dobro pripremio/la, To je izvrsno,
Dobar je način na koji ________________________________, a da te ne treba podsjećati.

Možete reći, ali i pokazati šta osjećate.

Osmjehnuti se, Klimnuti glavom, Dotaći ih po ramenu, koljenu,
Namignuti im, Potapšati ih po leđima, Dati im znak/gestikulacijom pokazati odobravanje.