Udžbenik Matematika za prvi razred devetogodišnje osnovne škole namijenjen je djeci koja pohađaju osnovno obrazovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kroz udžbenik matematike djecu vode tri prijatelja Mak, Lejla i Dario. Oni postavljaju pitanja, zadaju zadatke, objašnjavaju određene situacije ali se i igraju s učenikom / učenicom. Uz glavne likove za pomoć pri učenju matematike korištene su različite sličice. Sličice pomažu djetetu jer označavaju novo gradivo koje trebaju naučiti, usmjeravaju ga da crtaju, boje, računaju… Također, posebno su naglašene igre koje će učenici provoditi u paru ili grupi.

U prvom razredu djeca će u početku mnogo crtati, bojiti, posmatrati stvari i predmete oko sebe i pričati o njima. Poslije toga učit će brojeve, sabiranje i oduzimanje, a nešto kasnije očekuju ih i nova saznanja o geometrijskim tijelima i likovima. Također, pripremjeni su i zadaci za vježbanje i zadaci za ponavljanje, gdje je predviđeno da dijete vježba i ponavlja naučeno gradivo.
Udžbenik je koncipiran kao radni tako da na 140 stranica ima predviđen prostor za crtanje, pisanje i računanje.

Stranice „Možeš li ovo“ namijenjene su za provjeru naučenog znanja, dok su stranice s matematičkim igralicima namijenjene učenicima koji žele znati nešto više. Zadaci za ponavljanje i matematičke igralice imaju ključić koji može otključati rješenja tih zadataka. Ključići se nalaze na kraju udžbenika gdje su upisani brojevi stranica, čija rješenja se mogu otključati upravo tim ključem.
I na kraju, Mak i Lejla su pripremili iznenađenje za učenika. Nakon istraživanja interneta pronašli su i web stranice na kojima se nalaze zabavne matematičke igrice koje će učeniku / učenici olakšati učenje matematike.

Udžbenik Matematika za prvi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola Federacije Bosne i Hercegovine.