Iz recenzije

Svjedoci smo sve učestalije i izraženije zastupljenosti artikulacijskih poremećaja kod djece različite hronološke dobi. Usljed svakodnevnog susretanja s različitim oblicima poremećaja izgovora glasova, nastavnici, učitelji, ali i roditelji, primorani su tragati za jednostavnim i konkretnim rješenjem, ali i bogatiti i unaprijediti svoje znanje. Upravo je to ono što im ovaj priručnik nudi. Jednostavan stil pisanja, jasnoća i konkretnost primjera, samo su jedan dio onoga što ovaj priručnik čini jedinstvenim. Priručnik Budi moj terapeut u artikulaciji zasigurno će napraviti prekretnicu u razumijevanju i tretiranju ovog, sve učestalijeg problema. Bitno je također staviti akcenat na sveobuhvatnost sadržaja, koji pored učitelja, nastavnika i roditelja, svakako nudi korisne informacije i studentima logopedije, ali i stručnjacima koji su na početku svog profesionalnog osamostaljivanja