Ponuda naslova izdavačke kuće Bosanska knjiga

Naziv: Savremeni metodički pristup početnom čitanju i pisanju

Autorica: Naida Gadžo

Tip proizvoda: Priručnik za nastavnike

Šifra: 2316008

Broj stranica: 222

Izdavač: Bosanska knjiga

Uvršten je na kantonalni spisak udžbenika i priručnika u KS.

– sadrži mnogobrojna i dragocjena teorijska i praktična rješenja za koja očekujemo da će dati izuzetan doprinos i pomoći nastavnicima u realiziranju sadržaja usvajanja početnog čitanja i pisanja, omogućiti uspješno ostvarivanje postavljenih ishoda, te olakšati rad u učionici,

– utemeljen je na savremenim naučnim principima, zakonitostima i spoznajama o razvijanju, usvajanju i ovladavanju vještinama čitanja i pisanja u ustanovama odgoja i obrazovanja, do kojih je autorica došla dugogodišnjim istraživanjem naučne i stručne, svjetske i domaće literature koja tretira područje početnog čitanja i pisanja, te na osnovu praktične primjene savremenih pristupa u učionici i direktnom radu s učenicima,

–  izgrađen je na pedagoško-psihološkim i didaktičko-metodičkim principima, o čemu svjedoči integracija aktivnosti u skladu sa razvojnim karakteristikama i mogućnostima djeteta, poticajima kognitivnog, motoričkog, emocionalnog i konativnog razvoja, te brojna didaktičko-metodička rješenja, uputstva, načela i preporuke,

– obiluje ručno rađenim ilustracijama, koje nastavnici mogu primijeniti u radu sa učenicima, a koje zadovoljavaju estetske zahtjeve i odgovaraju receptivnim i doživljajnim mogućnostima učenika,

– ističe odgojne vrijednosti i neiscrpno uvažava i poštuje ličnost djeteta,

– rađen je u skladu sa kantonalnim Nastavnim planom i programom.

 

 

Naziv: Radne sveske za učenje štampanih i pisanih slova latinice i ćirilice A, B, Ц

Autorice: A-Mediha pašić, Ada Pašić Ćatić

B- Arijana Đidelija, Lemana Terzimehić

Ц- Eldina Dizar, Nermina Usejnovski, Dženita Demir

Tip proizvoda: Radne sveske za učitelje, djecu i roditelje

Šifra: A- 1006001,  B-1006002, Ц-1006003

Izdavač: Bosanska knjiga

Inovativne radne sveske za učenje latinice i ćirilice od 1. do 4. razreda sa QR kodovima za poticajno i samostalno učenje. U savršeno dizajniranom kompletu nadovezuju se jedna na drugu. Po prvi put u radnim sveskama ove vrste, tu su autorski tekstovi sa aktualnim temama današnjeg odrastanja , namijenjeni za čitanje i promišljanje, te poučavanje o životnim vrijednostima.

Iz recenzije Jerlagić:

Poznavajući odgovornost i požrtvovanost svakog učitelja da svoje učenike nauče pravilno pisati slova, da ih nauče da pišu prve riječi i rečenice, neizmjerno sam sretna što su baš ovakvu ideju realizirale  autorice, koje svojim dugogodišnjim radom i praksom obećavaju materijal kakav se odavno priželjkivao u nastavnoj praksi.

Autorice u potpunosti zadovoljavaju strukturu usvajanja slova. Od pripreme za usvajanje slova koja podrazumijeva motivacijsku, emocionalnu i kognitivnu pripremu, preko samog usvajanja grafičke strukture pisanih slova gdje autorice veoma ilustrativno i jasno pokazuju pravilno pisanje ali i povezivanje pisanih slova u riječi i rečenice  što u dosadašnjim radnim materijalima nismo imali priliku vidjeti. Svakako, jednako je značajna mogućnost koju korisnnici ove radne sveske imaju kroz video prikaz pravilnog pisanja slova.

Autorice, što je veoma značajno, nude i stvaralačke oblike rada radi usavršavanja tehnike pisanja, razumijevanja smisla pročitanog, poticanja mašte i kreativnog izražavanja učenika. Uz sve navedeno pružaju i mogućnost estetske strane rukopisa kroz zadate vježbe pisanja pazeći na principe sistematičnosti i postupnosti kao i princip primjerenosti uzrastu korisnika ove radne sveske te princip svjesne aktivnosti.

 

Naziv: Budi moj terapeut u artikulaciji

Autorici: Elvira Ogrešević, Ajla Mahmutović, Nermin Memić

Tip proizvoda: Priručnik za stručne saradnike, logopede, nastavnike, djecu i roditelje

Šifra: 2316012

Broj stranica:119

Izdavač: Bosanska knjiga

Iz recenzije

Svjedoci smo sve učestalije i izraženije zastupljenosti artikulacijskih poremećaja kod djece različite hronološke dobi. Usljed svakodnevnog susretanja s različitim oblicima poremećaja izgovora glasova, nastavnici, učitelji, ali i roditelji, primorani su tragati za jednostavnim i konkretnim rješenjem, ali i bogatiti i unaprijediti svoje znanje. Upravo je to ono što im ovaj priručnik nudi. Jednostavan stil pisanja, jasnoća i konkretnost primjera, samo su jedan dio onoga što ovaj priručnik čini jedinstvenim. Priručnik Budi moj terapeut u artikulaciji zasigurno će napraviti prekretnicu u razumijevanju i tretiranju ovog, sve učestalijeg problema. Bitno je također staviti akcenat na sveobuhvatnost sadržaja, koji pored učitelja, nastavnika i roditelja, svakako nudi korisne informacije i studentima logopedije, ali i stručnjacima koji su na početku svog profesionalnog osamostaljivanja.

 

 

Naziv: Cincimon

Autorica: Jasmina Hota

Tip proizvoda: Knjiga pjesama za djecu, roditelje i nastavnike

Šifra: 2316011

Broj stranica: 44

Izdavač: Bosanska knjiga

Mnoge od pjesama autorice Hota mogu biti dijelom nastavnog procesa kako bi se ostvarili postavljeni odgojno-obrazovni ishodi na djeci pristupačan način.

Posebno se, u rukopisu autorice Hota, ističu univerzalne vrijednosti i odgojne poruke  pozivajući da se poštuje i voli priroda, razvija solidarnost, njeguje zdravlje i briga o sebi, razvijaju pozitivni odnosi, vole druga živa bića, usavršava vještina, kontinuirano obrazuje i slično.

Teme su vrlo bliske djeci, referiraju se i na njihovo iskustvo, što je odlična pretpostavka da budu prihvaćene i čitane.

(iz recenzije profesorice Kafedžić, doktorice odgojnih nauka)

 

Naziv: Priče patuljka Ponaška

Autorica: Denisa Karahasan

Tip proizvoda: Priručnik za nastavnike

Šifra: 2316009 -Nema na stanju

Broj stranica: 80

Izdavač: Bosanska knjiga

Trinaest priča novog glasa u bosanskohercegovačkoj književnosti za djecu, Denise Karahasan, predstavljaju dobar spoj talenta za pisanje i znanja iz oblasti pedagogije. Sa jedne strane, ove priče njeguju književno naslijeđe Ahmeda Hromadžića i to ne na način oponašanja stila ili tema o kojima piše, već jednostavnošću i jezikom koji je djeci blizak, razumljiv, zanimljiv, i koji istovremeno traži njihovu kognitivnu aktivnost, kao i korištenje mašte.

Pedagoški aspekt ovih priča je njihov poseban kvalitet. Zahvaljujući iskustvu u neposrednom radu sa djecom, autorica se malim čitaocima obraća na način koji im je zanimljiv, blizak i pristupačan, ali i pedagoški odmjeren. Autorica teme, koje su značajne i u odgajanju djeteta, pametno raspoređuje na trinaest međusobno povezanih priča, u kojima male čitaoce podsjeća i na ostale priče koje su do sada čuli ili čitali, učeći ih na taj način da književno djelo nikad ne stoji samo za sebe, već je uvijek u (aktivnom) odnosu sa ostalim književnim djelima.

(iz recenzije mr književnosti, književni kritičar Ljajić)

 

Naziv: Ringišpil

Autorica: Jasmina Alagić

Tip proizvoda:

Šifra: 2316007

Broj stranica: 240

Izdavač: Bosanska knjiga

Kratko iz pera recenzenata:

Od ironije, preko epiteta, onomatopeja, poređenja, personifikacija pa sve do metafora, spisateljica nas vodi svojim svijetom satkanim od emocija.

Pisane kombinacijom razgovornog i književno-umjetničkog stila, ove crtice su svojevrsna oda ljubavi, oda porodici, oda prijateljstvu, oda domovini, oda svim ljepotama koje nas okružuju i koje su zasute emocijama koje se nikada istim redom ne rasprskavaju našim tijelom.

Ove crtice su jednostavno oda emociji!

(Nermina Alihodžić Usejnovski)

 

Kažu da je u umjetnosti kao i u životu najteže biti jednostavan. Nakon pročitanog rukopisa Ringišpil mogu ustvrditi da je autorici Jasmini Alagić to u cijelosti uspjelo. Knjige sa kraćim proznim tekstom tj. crticama su rijetke te je ovo djelo tim vrjednije jer će dodatno obogatiti naš književni meni.

Iako je knjiga pisana u vrijeme pandemije i sveopšte depresije, autorica gaji životni i pedagoški optimizam koji nam je itekako potreban u ovim sumornim vremenima. Radovati se svakom trenutku, živjeti ovdje i sada poruke su koje izbijaju iz gotovo svake stranice ovog djela.

Mnoge crtice možemo iščitavati i kao dnevnu dozu motivacije. Autorica nam šalje nedvosmislenu poruku da ne pokleknemo pred bolešću, rigidnim političkim sistemom, silnim nepravdama protiv kojih se valja boriti i dići svoj glas…

(Esmir Salihović, književnik)