Savremeni metodički pristup početnom čitanju i pisanju

Uvršten je na kantonalni spisak udžbenika i priručnika u KS.

– sadrži mnogobrojna i dragocjena teorijska i praktična rješenja za koja očekujemo da će dati izuzetan doprinos i pomoći nastavnicima u realiziranju sadržaja usvajanja početnog čitanja i pisanja, omogućiti uspješno ostvarivanje postavljenih ishoda, te olakšati rad u učionici,

– utemeljen je na savremenim naučnim principima, zakonitostima i spoznajama o razvijanju, usvajanju i ovladavanju vještinama čitanja i pisanja u ustanovama odgoja i obrazovanja, do kojih je autorica došla dugogodišnjim istraživanjem naučne i stručne, svjetske i domaće literature koja tretira područje početnog čitanja i pisanja, te na osnovu praktične primjene savremenih pristupa u učionici i direktnom radu s učenicima,

–  izgrađen je na pedagoško-psihološkim i didaktičko-metodičkim principima, o čemu svjedoči integracija aktivnosti u skladu sa razvojnim karakteristikama i mogućnostima djeteta, poticajima kognitivnog, motoričkog, emocionalnog i konativnog razvoja, te brojna didaktičko-metodička rješenja, uputstva, načela i preporuke,

– obiluje ručno rađenim ilustracijama, koje nastavnici mogu primijeniti u radu sa učenicima, a koje zadovoljavaju estetske zahtjeve i odgovaraju receptivnim i doživljajnim mogućnostima učenika,

– ističe odgojne vrijednosti i neiscrpno uvažava i poštuje ličnost djeteta,

– rađen je u skladu sa kantonalnim Nastavnim planom i programom.