Kroz udžbenik Matematika za drugi razrede devetogodišnje osnovne škole i ove godine učenike / učenice će voditi Mak, Lejla i Dario koji su kroz matematičke zavrzlame vodili učenike / učenice i u prvom razredu. Uz glavne likove pripremljene su i sličice koje će olakšati korištenje ovog udžbenika. Sličica upitnika označava mjesta na kojima se očekuje da učenik / učenica ponovi ono što je već ranije naučio / naučila, sličica uskličnika označava novo gradivo i pojašnjava da se trebaju naučiti nova pravila, dok sličica sveske usmjerava da se zadaci trebaju prepisati u svesku (bilježnicu) i tamo rješavati. Naravno, učenike / učenice očekuju i neke matematičke igre, koje će igrati sa svojim drugarima u paru ili u grupi. Dakle, u drugom razredu će se sabirati, oduzimati i rješavati zadaci s nepoznatim brojevima. Učenike / učenice očekuju i nova saznanja o geometrijskim tijelima i likovima. Na nekim stranicama su pripremljeni zadaci za ponavljanje „Veseli matematikomjer“ gdje se može uvježbavati naučeno gradivo i mjeriti vlastiti uspjeh postignuća. Neke stranice sadrže i zadatke nazvane „Možeš, a i ne moraš“, koji su namijenjeni učenicima / učenicama koji žele više. Zadaci za ponavljanje imaju ključ koji može otključati rješenja tih zadataka. Ključići se nalaze na kraju udžbenika i prema broju stranice se mogu pronaći rješenja koja se otključavaju upravo tim ključem. Mak i Lejla, također, na nekim stranicama predlažu da se matematika vježba i kroz upotrebu zadataka s interneta. Na kraju udžbenika predviđeno je gradivo koje će djeci pomoći mjeriti, upoređivati i procjenjivati stvari i predmete koji ih okružuju.
Svi zadaci kreirani su za učenje kroz igru kako bi učenici / učenice što lakše savladali gradivo iz matematike.
Kroz 132 stranice ovog udžbenika učenici će steći znanja i razumijevanja potrebna za savladavanje gradiva predviđenog za drugi razred devetogodišnje osnovne škole iz predmeta matematika.
Udžbenik Matematika za drugi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.