October 2, 2018

Moja mapa, radna sveska za prvi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Moja mapa, radna sveska za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Indira Tahmaz, Mediha Pašić, Eldina Dizdar
Tip proizvoda: Radna sveska za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 1006000
Broj strana: 84
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Historija/Povijest, udžbenik za četvrti razred gimnazije

Naziv: Historija/Povijest, udžbenik za četvrti razred gimnazije
Autor: Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić, Vahidin Mehić
Tip proizvoda: Udžbenik za četvrti razred gimnazije
Šifra: 20416
Broj strana: 188
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 2, 2018

Geografija, udžbenik za treći razred gimnazije

Naziv: Geografija, udžbenik za treći razred gimnazije
Autor: Anđelina Sulejmanović, Rafet Kršić, Snježana Musa
Tip proizvoda: Udžbenik za treći razred gimnazije
Šifra: 1310000
Broj strana: 154
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Historija/Povijest, udžbenik za treći razred gimnazije

Naziv: Historija/Povijest, udžbenik za treći razred gimnazije
Autor: Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić
Tip proizvoda: Udžbenik za treći razred gimnazije
Šifra: 1311000
Broj strana: 234
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Historija/Povijest, udžbenik za drugi razred gimnazije

Naziv: Historija/Povijest, udžbenik za drugi razred gimnazije
Autor: Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić, Vahidin Mehić
Tip proizvoda: Udžbenik za drugi razred gimnazije
Šifra: 1211000
Broj strana: 146
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
October 1, 2018

Historija/Povijest, udžbenik za prvi razred gimnazije

Naziv: Historija/Povijest, udžbenik za prvi razred gimnazije
Autor: Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić
Tip proizvoda: Udžbenik za prvi razred gimnazije
Šifra: 1111000
Broj strana: 190
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo