October 1, 2018

Moja okolina, radna sveska za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Moja okolina, radna sveska za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Mediha Pašić
Tip proizvoda: Radna sveska uz udžbenik Moja okolina za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 2003001
Broj strana: 78
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
September 30, 2018

Matematika, radna sveska za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Matematika, radna sveska za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Eldina Dizdar
Tip proizvoda: Radna sveska uz udžbenik Matematika za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 2002001
Broj strana: 86
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
September 27, 2018

Matematika za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

Naziv: Matematika za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Autor: Eldina Dizdar
Tip proizvoda: Udžbenik za drugi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 2002000
Broj strana: 132
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
September 27, 2018

Matematika za prvi razred devetogodišnje osnove škole

Naziv: Matematika za prvi razred devetogodišnje osnove škole
Autor: Eldina Dizdar
Tip proizvoda: Radni udžbenik za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Šifra: 1002000
Broj strana: 140
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo
September 27, 2018

Dani razigrani

Naziv: Dani razigrani
Autor: Mediha Pašić, Indira Tahmaz, Eldina Dizdar
Tip proizvoda: Radni listovi za predškolski odgoj i obrazovanje
Šifra: H000000
Broj strana: 114
Izdavač: Bosanska knjiga doo, Sarajevo