Ovaj udžbenik namijenjen je učenicima / učenicama trećeg razreda gimnazije. Pisan je tako da najprije prikaže globalne odnose u ekonomiji u svijetu sa naglaskom na proces globalizacije i regionalnih integracija. Taj proces ima svoj izvanredan odraz upravo na Europi, te je Europskoj uniji posvećena posebna pozornost. Kasnije, udžbenik se drži redoslijeda koji zahtijeva nastavni plan i program za geografiju date godine obrazovanja i predstavlja svjetske geografske regije. Poslije uvoda u regiju data je detaljnija predstava karakterističnih država te regije. Najprije su prikazane najrazvijenije regije i države svijeta, a potom nerazvijenije. Podaci korišteni u grafičkim i tabelarnim oblicima su na bazi referentnih časopisa. Obrada materije nastojala se postaviti problemski, tako da se pokaže što može i treba objašnjavati geografija. Cilj je pokazati trenutno vladajuće procese u svjetskoj ekonomiji, koji su sva pokretačka sila ovoga svijeta. Ipak, udžbenik je prilagođen uzrastu i psiho-fizičkim sposobnostima učenika / učenica, rađen tako da na jednostavan i pristupačan način učenik / učenica shvati i razumije sadržinu koju usvaja.
Slike i crteži odabrani su tako da iz njhovih samih sadržaja proizlazi definiranje procesa, te oni podstiču interes i radoznalost učenika / učenica. Statistički i drugi podaci u udžbeniku su pisani u realnim okvirima, provjereni prema najnovijim podacima informiranja. Privreda je obrađena tako da je u tijesnoj vezi sa prirodnom sredinom i društveno-ekonomskim prilikama u zemlji i izvan nje. Proces u svjetskoj privredi, koji označava dominaciju tercijarnog sektora djelatnosti našao je svoj odraz i u ovom udžbeniku, te su trgovina, turizam i saobraćaj dati u realnim okvirima. Osobito je naglašena povezanost zemalja svijeta u regionalnom pogledu. Na taj je način korelacija nastavne građe potpuno ispunjena, a data je mogućnost povezivanja sa ostalim nastavnim predmetima.

Udžbenik Geografija za treći razred gimnazije odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.