Muzička kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Udžbenik za osmi razred donosi pregršt muzičkih izazova koji će učenicima / učenicama donijeti mnogo radosti, novog znanja i vještina. Zajednički rad na rješavanju predviđenih zadataka sigurno će doprinijeti napretku razreda kao cjeline, ali i svakog pojedinca. Ukoliko bi rad u školi potakao na trajni interes i nove samostalne aktivnosti, time bi bio ispunjen jedan od osnovnih zadataka nastave muzičke/glazbene kulture.
U osmom razredu predviđena je obrada dvanaest novih pjesama za pjevanje i sviranje. Tu se nalaze pjesme-kanoni kompozitora klasične muzike, također i pjesme iz različitih muzičkih kultura koje nose nove zvučne ugođaje i karaktere. I ovaj put pjevanjem ili sviranjem učenici / učenice će upoznat djelić naše bogate muzičke tradicije. Naravno, u udžbeniku se nalazi i nekoliko pravih dječijih pjesama čiji je jedini smisao razbibriga i zabava, tj. malo opuštanje od svakodnevnih školskih zadataka. Od učenika / učenica se očekuje aktivno učešće u njihovom izvođenju. U osmom razredu učenici / učenice imaju znanje o osnovama notnog pisma. Tako da će osim izvođenja po sluhu, neke pjesme moći samostalnije izvoditi koristeći se ponekim instrumentom. Moći će ponekad odsvirati omiljenu melodiju na bilo kojem instrumentu ili na bilo koji način – to je, valjda, želja svakog ko voli muziku!
Učenike / učenice čekaju tri nove muzičke igre. Zvuk ovih melodija uz pokret dočarat će daleke krajeve njihovog nastanka, i usput ih zabaviti i naučiti nečemu novom.
Nastavni program u osmom razredu predviđa čak dvadeset i šest muzičkih primjera za slušanje. To je prava riznica melodija. Tu je vrijedna instrumentalna umjetnička muzika klasičnih kompozitora obrađuje se u prvom polugodištu. U drugom polugodištu će se slušati različita vrsta muzike: od sevdalinke, filmske muzike, opere i operete, džeza do umjetničke muzike iz dvadesetog stoljeća. Osim toga, predstavljaju se muzike triju bosanskohercegovačkih kompozitora / kompozitorki. Slušanjem i zvučnim uočavanjem uz pomoć nastavnika / nastavnica, učenici / učenice naučit će mnogo o muzičkim stilovima i vrstama, kompozitorima, izvođačkim sastavima, instrumentima, i još mnogo toga.
Uz ovaj udžbenik poklanjamo prateći CD, što će učenički rad učiniti lakšim i ugodnijim.

Udžbenik Muzička kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.