October 22, 2018

Prepreke u komunikaciji

Prepreke u komunikaciji (Obrada iz Thomas Gordon. Parent Effectiveness Training.) Naređivanje, komandovanje Ti stvarno moraš… Prijetnja Ako to ne uradiš onda ću … Bolje bi ti […]
October 22, 2018

Priprema djeteta za polazak u školu

Fuada Cerić, magistar pedagoških nauka Priprema djeteta za polazak u školu „Mama, tata, budite mi podrška!“ Na koji način najbolje pripremiti dijete za školu jedna je […]
October 22, 2018

Šta treba znati o govorno jezičkoj terapiji?

Piše: Edinalda Jakubović dipl.defektolog oligofrenolog Defektolog logoped može pomoći djeci sa različitim vrstama govornih poteškoća kao i jezičkih problema. Mnogi misle da logopedi rade samo sa […]
October 22, 2018

Koliko nam je važna zdrava ličnost svakog djeteta?

Piše: Edinalda Jakubović dipl. defektolog, oligofrenolog Postoje brojni trenuci u našim životima u kojima smo zabrinuti kao i oni u kojima smo jako sretni i ponosni, […]
October 22, 2018

Kada govor zakasni- Uzroci

Piše: Edinalda Jakubović dipl. defektolog oligofrenolog Svi željno očekujemo da naše dijete kaže prve riječi, ali to može biti razočaravajuće i zabrinjavajuće ukoliko one sporo dolaze. […]
October 22, 2018

Kad govor zakasni znaci za uzbunu

Znaci za uzbunu Teškoće u govoru ili jeziku koje dijete ima će vrlo vjerovatno imati značajan utjecaj na djetetove socijalne i akademske vještine, ali i ponašanje. […]