January 7, 2020

Nastavna priprema: Stanovništvo BiH, ponavljanje

Nastavna priprema: Stanovništvo BiH, ponavljanje Autorica: Belma Duvnjak, OŠ Edhem Mulabdić Sarajevo Razred: V3 Šira tema (nastavna oblast): Moja domovina, Iz prošlosti domovine Naziv uže teme/lekcije: Stanovništvo Bosne i Hercegovine […]
December 5, 2019

Astronomijom do zamišljene priče

Astronomijom do zamišljene priče Piše: Nermina Alihodžić Usejnovski, prof. bosanskog jezika i književnosti JU „Deseta osnovna škola“, Ilidža Kada biste mogli na trenutak zaviriti u misli […]
November 19, 2019

Priprema za realizaciju nastavnog sata iz informatike

Nastavna priprema iz predmeta: Informatika Škola: OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre Razred: 9 a, b, c, d, e Realizator časa: Mirela Špiodić Dan i datum: […]
November 18, 2019

STEM model škola Javna ustanova Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“

STEM model škola Javna ustanova Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“           Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“ je smještena na samom ulazu u naselje Butmir, Općine Ilidža. […]
November 11, 2019

Ogledni čas iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja

PISMENA PRIPREMA PREDMET: OGLEDNI ČAS IZ TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA ŠKOLA: Osnovna škola “Fatima Gunić” REALIZATOR ČASA: Belma Čukurija RAZRED: III-3 DAN I DATUM ČASA: Utorak, […]
October 9, 2019

Škola u srcu zajednice: Volontiranjem u zajednici rastemo i kreiramo promjene

Piše: Admira Hrelja, dipl.socijalna radnica Stručna Saradnica JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo   Škola u srcu zajednice Volontiranjem u zajednici rastemo i kreiramo promjene Empatija, inovativnost, kreativnost, […]