Ogledni čas iz likovne kulture kao primjer dobre prakse online nastave

 

Lejla Ferhatović prof.

OŠ „Sokolje“

UVODNA RIJEČ ZA PORTAL

Moja zamisao je bila da učenici čitajući jednu divnu emotivnu priču spoznaju ljudske moralne vrijednosti. Kroz mnoštvo zamišljenih aktivnosti učenici su prošli  jedan edukativni i emotivni proces. Učenici su usvojili novi pojam a to je psihološka analiza. Istraživajući psihološku analizu i primjenjujući je na književnom i likovnom djelu  učenici će proći i  kroz jednu psihološku samoanalizu.

Na kraju istraživanja učenici spoznaju jedinstvenu emotivnu poučnu životnu poruku.
– Aktivnosti koje slijede planirane su i realizovane u toku četiri radne sedmice.  Učenici su dobili okvirne smjernice – likovni problem, likovno područje, likovnu tehniku  i likovnu temu na osnovu kojih  ćemo u toku četiri naredne sedmice istraživati, koje web stranice mogu posjetiti,  i zadatak da razmišljaju:  književno djelo „Priča o dobrom drvetu“, koje su čitali,  će „prenijeti „ u likovno djelo „Lutke i scenski nastup“ i uraditi psihološku analizu književnog i likovnog djela. Tokom cijelog procesa učenici će proći kroz psihološku samoanalizu.

Za preuzimanje powerpoint prezentacije Likovni kultura ogledni čas klknite ovdje

 

i