Primjer prakse u nastavi Engleskog jezika

Ime i prezime: Ferizata Hadžović

Zanimanje: Prof. engleskog jezika i književnosti

Razred: VI razred

Škola: OŠ“Sokolje“

Mjesto/grad: Sarajevo

Naziv prakse : Profil učenika u online nastavi

PRIMJER PRAKSE U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA

Kratak opis prakse i  aktivnosti:

Kada je 2017. godine moja praksa Student profile nominovana u 10 najboljih inovativnih praksi u BiH, iskreno mislila sam da sam imala sreću i da će se ta praksa sa tom godinom završiti. Međutim 2018. godine ponovo se javlja potreba da se ukljuci samoprocjena učenika, da se praksa nadogradi, proširi i uključi u redovan nastavni proces. Tada sa učenicima 9. razreda odemo korak naprijed i praksu proširimo na level work, gdje su učenici u različitim grupama radili različite oblasti a sve na osnovu njihove samoprocjene. Takav način rada im je pomogao da se pripremeza srednju školu,  za eksternu maturu i da je dobro urade. Te 2018. godine, učenike mentore uključim direktno u zaključivanje ocjena i tada vidim svu njihovu sposobnost, objektivnost, kritičko mišljenje i empatiju koju su razvili tokom rada. Deveti razredi, obučeni, mentori, super mentori, odoše u nove radne pobjede i dođe nova generacija šestih razreda. Pomislila sam završila jedna generacija i završio Profil učenika ali nije bilo tako, onako uplašeni šestaci gledajući izgubljeno po učionici i tražeći u svakom mom pokretu svoju učiteljicu nisu baš obećavali. Na jednom času počnem im pričati o Profilu učenika, samoprocjeni i vidim da bi to moglo i ovoj generaciji poslužiti. Isprintam profile, objasnim, urade samoprocjenu, počnemo raditi level work, i na kraju godine svi učenici pored svojih profila, pismenih provjera, diktata, materijala, naprave svoj portfolio. Opet smo napravili pomak ali trebalo nam je još nešto.

12.3. 2020.  se desi Corona time, prekid nastave, svi smo preko noći morali savladati razne tehnike, platforme ali meni opet negdje u podsvijesti taj Profil učenika. Odlučim da učenicima pošaljem profil u elektronskoj formi da urade samoprocjenu, da mi vrate i da odlučimo kako ćemo ga koristiti u online nastavi. Formiram tim mentora 6. razreda, zakažem meeting i objasnim mentorima da ima učenika koji su se procijenili da im je potrebna pomoć iz gramatike. Dogovorimo se o detaljima, organizaciji rada i krenemo. Formiram timove učenika kojima je potrebna pomoć iz gramatike, u svaki tim uključim mentore, za svaki razred po jedan tim (ukupno četiri).

 

Obzirom da smo se dogovorili da ćemo promovisati vrijednosti tako i timove nazovemo:

  1. Tim Odgovornost, VI 1
  2. Tim Prijateljstvo, VI 2
  3. Tim Samopouzdanje, VI 3
  4. Tim Kreativnost, VI 4

 

Unutar svakog tima odredimo mentore i to :

  1. Mentore administratore-kreativce,
  2. Mentore koordinatore- mislioce,
  3. Mentore organizatore-inovatore,
  4. Mentore supervizore.

 

Formiramo još četiri tima za kreativce, mislioce, inovatore i supervizore a oni su opet pojedinačno uključeni u  timove razreda.

 

Svaki mentor ima opis rada i odgovornost u timu:

Mentor administrator, učenik koji će postavljati aktivnosti, dobijati materijal od mene I ostalih mentora i voditi računa da na vrijeme postavi aktivnosti, ako ima više admina u grupi učenici će naizmjenično postavljati aktivnosti.

Drugi mentor je mentor koordinator, to je učenik koji će koordinirati sa mentorom administratorom i učenicima, koji će im slati zadaću i kontrolisati da li su svi uradili I naravno pružiti pomoć I objašnjenje ako je to potrebno, ako ima više koordinatora, učenici će se dogovoriti o načinu rada I obavijestiti mentore organizatore I administratore unutar svoje grupe.

Treći učenik je mentor organizator, on će pratiti rad oba mentora, da nešto ne propuste, i da sve teče organizovano,  obzirom da ima više mentora organizatora oni će se dogovoriti unutar grupe o organizaciji rada.

Četvrti učenik je super mentor ili supervizor, taj učenik  kontroliše sve, sa njim se dogovaraju ostali mentori, pitaju za savjet i taj mentor podnosi izvještaj nastavniku. On takodjer prati rad učenika i njihovo postignuće, po mogućnosti otvara foldere za  učenike i tako prati rad i obavještava nastavnika. Najviše odgovornosti ima super mentor ali i ostali mentori, svi mentori trebaju biti odgovorni, trebaju znati da u svakom trenutku objasne, pouče, pomognu i koordiniraju između sebe, promovišu vrijednosti, razvijaju kritičko promišljanje, empatiju, solidarnost, humanost, odgovornost, žive vrijednosti, razvijaju ih I spremaju se da budu samostalni, samosvjesni I spremni za život.

Po odabiru materijala za rad, mentori supervizori dobijaju materijal koji trebaju pregledati, uraditi I proslijediti mentorima administratorima koji će material postaviti u svoje grupe u tačno određeno vrijeme. Rad u grupama sa djecom kojima je potrebna pomoć iz gramatike je vannastavna online aktivnost I svi učenici pristupaju radu I rade zadatke u realnom vremenu. Imamo ukupno 9 grupa u kojima je raspoređeno 50 učenika, 20 mentora I 30 učenika kojima je potrebna pomoć iz gramatike. Do kraja godine će se raditi level work iz različitih oblasti iz jezika I naravno broj učenika će se povećavati ili smanjivati po potrebi I njihovoj samoprocjeni.

Mentori uz prethodnu konsultaciju unutar svojih grupa, biraju materijal, dostavlaju mentoru administratoru i svakog ponedjeljka i srijede od 15.00 do 15.45 imaju online nastavu za svoje drugare. Vršnjačka edukacija je veoma bitna u ranoj fazi učenja i odrastanja kao i razvijanje odgovornosti, vrijednosti i empatije  kod djece. Svaka grupa mentora počinje u isto vrijeme, kada završe vraćaju se u svoje grupe gdje  razmjenjuju iskustva i dogovaraju se za sljedeće aktivnosti. Jednom sedmično imam sastanak sa mentorima a tokom mentorske nastave ja samo posmatram bez ikakve asistencije ili prekidanja nastave. Mentori supervizori jednom sedmično pišu izvještaj o postignućima učenika i sve vrijeme prate rad mentora i učenika unutar grupe. Na kraju završene sedmice učenici mogu procijeniti koliko su naučili i evidentirati svoja postignuća na Profilu učenika.

 

PRIMJERI 9 FORMIRANIH TIMOVA ZA MENTORE I UČENIKE NA PLATFORMI OFFICE 36

 

Aktivnost 1. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/my-dad

Lottie is talking about her dad. Is her dad like yours? Watch and find out!

Učenici dobijaju link da pogledaju kratku priču I da ponove pravila za Present Simple I Present Continuous Tense

Aktivnost  2:  Učenici rade preparation I game, u prvoj vježbi će povezati riječi sa slikom a u drugoj će napisati da li su rečenice tačne ili netačne

PREPARATION

My dad

Match the word to the picture.

GAME

My dad

Watch the story. Are the sentences true or false?

Stranicu learnenglishkids smo već koristili u nastavi kao i online Project 2 exercises, tako da su učenici šestih razreda već osposobljeni da ih koriste i da šalju urađene vježbe

PRIMJERI ONLINE VJEŽBI KOJE UČENICI RADE TOKOM ČASA

Mentori trebaju znati da će biti i netačnih odgovora, zato će se kasnije uključiti mentori koordinatori i mentori organizatori koji će po potrebi raditi individualno sa djecom

Aktivnost 3:  https://www.youtube.com/watch?v=y2Os20xDv20&feature=share&fbclid=IwAR24v-hv-3R-uRXWw6TiQ8mgngyq-2-fod-0nEVaEUz1oTyy6SiEO7kEyZs

Watch the video about present simple and present continuous

Učenici gledaju video o present tenses I zapisuju pravila u svoje sveske

Mentori koordinatori će učenicima dati nastavni listić koji će uraditi za zadaću i poslati tokom vikenda. Obzirom da promovišemo vrijednosti kroz naš level work, a ove sedmice smo odabrali kreativnost. Uučenici će dobiti da urade Mapu uma, MY PARENTS ili MY DAD i da pri tom koriste Present Simple i Present Continous Tense. Primjer Mind map će dobiti u svojim grupama od mentora koordinatora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMJER URAĐENOG NASTAVNOG LISTIĆA

RIMJERI MAPE UME I DOMAĆE ZADAĆE

Profil učenika je od 2017 do sada zaista pokazao da je održiv, primjenljiv za sve predmete, da se može nadograditi, mijenjati i da će se sigurno još dugo koristiti u nastavi. Ovakav način rada pomaže učenicima  da savladaju određene oblasti iz jezika a pri tom ih učimo  da razmišljaju, misle, da budu važni, motivisani, nagrađeni, spremni za život, da budu lideri, vođe, da šire ljubav, humanost i empatiju.