Ljudi su se od najstarijih vremena zanimali za prošlost. Čak i u prapovijesna vremena, najčešće iz radoznalosti, čovjek je nastojao objasniti neobične i čudnovate događaje iz ljudske sudbine, što ga je navelo na njihovo istraživanje. Tako su vremenom nastale mitološke bajke, epovi i pjesme protkani čudesnim događajima u kojima se opisuje prošlost. Svoja saznanja ljudi su prenosili pripovijedanjem, tj. kazivanjem događaja. Upravo u ovim riječima, pripovijedati, kazivati, svoje porijeklo ima i naziv nauke koja će se na tim osnovama kasnije razviti. Put koji je historija kao nauka prešla od mitološkog pripovijedanja do savremene nauke bio je jako dugačak.
Udžbenik za srednje tehničke i stručne škole koncipiran je tako da se meže koristiti u svim srednjim školama, bez obzira na različit broj sati, godišnje planove i programe, način izvođenja nastave, te činjenicu da se u nekim školama historija izučava samo u prvom razredu a u nekim u prva dva razreda.
Osim osnovnog teksta, udžbenik prate brojne fotografije, karte koje pomažu shvatanje historijskih pojava, dodatna pojašnjenja, upute za samostalan rad i istraživanje, te upute za korištenje interneta. Na sivkastoj podlozi nalaze se dodatni zanimljivi tekstovi i pojašnjenja.
Udžbenik je podijeljen na šest cjelina: Uvod u historiju, Prethistorija, Historijsko doba, Srednji vijek, Novi vijek i Dvadeseto stoljeće unutar kojih su obrađene teme iz svjetske i evropske prošlosti. Posebna pažnja posvećena je temama iz prošlosti naše domovine.
Na kraju udžbenika dat je abecedni popis pojmova te spisak literature koja će učenicima / učenicama pomoći ukoliko žele pročitati više i istraživati prošlost.
Nadamo da će ovaj udžbenik srednjoškolcima olakšati savladavanje gradiva tokom školovanja, neko gradivo možda neće obraditi tokom nastave ali će zato imati trajni priručnik kako bi uvijek mogli saznati nešto više o svjetskoj historiji i, što je još važnije, historiji svoje domovine.

Udžbenik Historija za srednje tehničke i stručne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se srednjim tehničkim i stručnim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine.