Udžbenik Geografija za drugi razred gimnazije rađen je u skladu s nastavnim planom i programom i obrađuje teme iz društvene geografije. Nastavne lekcije su jasne, i razumljive, te je udžbenik koncipiran tako da i gradivo koje se izlaže motivira učenike / učenice.
Kroz udžbenik Geografija za drugi razred gimnazije učenici / učenice upoznat će se sa pojmom regija i globalnim karakteristikama pojedinih regija, specifičnostima prirodno- geografskih struktura i oblika demo-geografskog elementarnog razvoja.
Nastavno gradivo koncipirano je tako da:
-da učenici / učenice shvate uzajamnu povezanost između fizičko-geografskih i društveno- geografskih procesa,
-da kod učenika / učenica probudi interes za regije i zemlje: razvijene, u razvoju i nerazvijene,
-da se učenici / učenice upoznaju sa uzrocima podjele svijeta na razvijene i nerazvijene regije i zemlje i odnosima među njima,
-da učenici / učenice uoče položaj Bosne i Hercegovine u novom političkom okruženju,
-da učenici / učenice upoznaju prirodne karakteristike Bosne i Hercegovine i specifičnosti zemljine površine u Bosni i Hercegovini,
-da se učenici / učenice upoznaju sa demografskm problemima Bosne i Hercegovine,
-da shvate prirodne i društvene uvjete za razvoj privrede Bosne i Hercegovine, te
-da se sa ekonomskog i saobraćajnog aspekta uoči položaj Bosne i Hercegovine u Evropi i svijetu.

Udžbenik Geografija za drugi razred gimnazije odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.