Radni udžbenik Moja okolina za prvi razred devetogodišnje osnovne škole bazira se na proučavanju prirode i društva, potrebnom za uvođenje učenika / učenica u razumijevanje svijeta koji ga okružuje.

U okviru predmeta Moja okolina, učenici / učenice će učiti da opažaju, istražuju i postavljaju pitanja o školi, porodici i okolini kao važnim mjestima njihovog života i razvoja, živim bićima, tvarima, kao i društvenim i prirodnim pojavama i procesima. Kroz primjere i ilustracije u udžbeniku učenici / učenice će izvodite male eksperimente i koristiti jednostavan naučni jezik istražujući život oko njih.

Cilj izučavanja predmeta Moja okolina jeste razvoj dječjih potencijala i radoznalosti kroz aktivan odnos i komunikaciju sa sredinom koja ga okružuje, uz uvažavanje njihove individualnosti.

Kroz cjeline „Sredina u kojoj živim“ i „Priroda“ učenici / učenice će: biti sposobni da opišu razred i školu, predstave užu i širu porodicu, snalaze se u saobraćaju, opišu svoje mjesto, da uoče bitne osobine živih bića, predmeta i pojava u njihovom okruženju, da ih upoređuju i iskazuju interes za njihovo razumijevanje, da na osnovu posmatranja i aktivnog učešća samostalno donose odgovarajuće zaključke i imaju izgrađen stav prema okruženju. Također, kroz izučavanje ovog predmeta u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole učenici / učenice ća naučiti da razlikuju živu od nežive prirode i navode sličnosti i razlike, da uočavaju promjene na živim bićima i prirodnim dešavanjima u svojoj okolini, ovisnost žive od nežive prirode, iskazuju radoznalost za proučavanje prirode, objašnjavaju i obrazlažu posmatrane pojave i procese i pravilno se ponašaju prema prirodi.

Radni udžbenik Moja okolina za prvi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.