Kroz radni udžbenik Likovna kultura za prvi razred devetogodišnje osnovne škole učenik / učenica se prvi put susreće i kontaktira s umjetnostima koje estetski doživljava i izražava svojim ,,crtežom”. Djeca kroz predmet Likovna kultura aktivno osjećaju i misle, te slikom dolaze do prvih pojava, predstava i pojmova.

Radni udžbenik Likovna kultura za prvi razred devetogodišnje osnovne škole djeci će ponuditi nova znanja i vještine. Zadaci likovne kulture iskazani kroz udžbenik su:

-Da učenici / učenice upoznaju likovni pribor, podloge i materijale, te da se njima služe;
-Da upoznaju sadržaj i likovni jezik, te osnovne likovne nazive;
-Da se probude likovne sposobnosti kod učenika / učenica
-Da se svim učenicima / učenicama nude raznovrsni sadržaji kao podsticaji (iz života, umjetnosti, prirode);
-Da se kod učenika / učenica razvija urođeni i stečeni senzibilitet i subjektivni likovni izraz;

Radni udžbenik sadrži mnogo ilustracija koje služe kao pomoć pri razumijevanju gradiva, zadataka i prostora predviđenog za učeničke radove, naravno u cilju ostvarivanja lekcija, predviđenih nastavnim planom i programom. Uz pomoć nastavnika / nastavnice svi zadaci su potpuno izvodljivi i prilagođeni uzrastu učenika / učenica prvog razreda devetogodišnje osnovne škole.

Radni udžbenik Likovna kultura za prvi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.