Muzička/Glazbena kultura sa CD-om za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

Udžbenik Muzička/Glazbena kultura sa CD-om za drugi razred devetogodišnje osnovne škole i dalje kroz svoje sadržaje nastoji raditi na ostvarivanju postavljenih muzičkih odgojno-obrazovnih ciljeva.

U toku godine planirana je obrada petnaest pjesama pjevanjem i sviranjem, deset muzičkih igara koje uključuju pokret, petnaest brojalica, te slušanje i upoznavanje sa najmanje petnaest kompozicija.
Predložene pjesme za drugi razred odgovaraju opsegu dječijeg glasa, po sadržaju i karakteru interesantne su i bliske djeci ovog uzrasta.

Muzičke igre sastoje se iz osnovnih pokreta: hodanje, poskakivanje s plesnim elementima, te kretnji ruku kao što su: pljeskanje, tapkanje, okreti… Također, muzičke igre pomažu i tjelesnom odgoju i upoznavanju narodne muzičke tradicije.

Predložene brojalice imaju različit sadržaj (neke su iz kategorije „iracionalnih“), složeniji ritam i metriku u odnosu na prvi razred, pa su u razvoju djeteta u ovoj oblasti od neprocjenjivog značaja. Kako spadaju u dječiju igru, ali i tradicionalno dječije stvaralaštvo brojalice imaju veliki značaj u razvoju muzikalnosti djeteta najmlađe dobi.

Kroz slušanje kompozicija predviđeno je upoznavanje muzičke umjetnosti i muzičke literature iz svijeta.

U oblasti dječijeg stvaralaštva u drugom razredu, udžbenik upučuje učenike i učenice na korištenje Orffovog dječijeg instrumentarija, priručnih i improviziranih instrumenata, podstiče ih da izmišljaju priče ili naslikaju seriju slika koje će sada znatno samostalnije sami moći uz pomoć instrumenata „oživjeti“.

Udžbenik Muzička/Glazbena kultura sa CD-om za drugi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.