Matematika, radna sveska za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

Radna sveska uz udžbenik Matematika za drugi razred devetogodišnje osnovne škole vodi učenike / učenice kroz zadatake za vježbanje. Zadaci su koncipirani za samostalni rad u školi ili kod kuće. Također, pored ponavljanja naučenog gradiva matematike iz udžbenika, radna sveska je dopunjena i zadacima za dodatno vježbanje, kako za djecu kojoj razumijevanje matematike ide malo teže tako i za djecu koja vole matematiku i uživaju rješavajući zadatke višeg nivoa. Tu su i slikovni zadaci, matematičke igre, tekstualni zadaci, zadaci za sabiranje, oduzimanje, rješavanje zadataka s nepoznatim brojem… Također, učenicima / učenicama su ponuđeni i zadaci za vježbanje i crtanje geometrijskih tijela i likova, kao i zadaci koji obuhvataju mjerenja, upoređivanja i procjenjivanja stvari i predmeta koji ih okružuju.
Kroz 86 stranica ove radne sveske učenici će provjeravati stečena znanja i razumijevanja iz matematike za drugi razred osnovne škole.