Moja okolina, radna sveska za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

Radna sveska uz Udžbenik Moja okolina za drugi razred devetogodišnje osnovne škole bazira se na ponavljanju i vježbanju gradiva iz udžbenika Moja okolina. Udžbenik se bazira na proučavanju prirode i društva, kao i uvođenjem učenika / učenica u razumijevanje svijeta koji ga okružuje.

Radna sveska obiluje zadacima putem kojih će učenici / učenice provjeravati svoja stečena znanja na času Moje okoline. Također, mnogo je primjera i malih eksperimenata za samostalni praktični rad, putem kojih će učenici / učenice produbljivati već stečena znanja.
U okviru predmeta Moja okolina, učenici / učenice će učiti da opažaju, istražuju i postavljaju pitanja o školi, porodici i okolini kao važnim mjestima njihovog života i razvoja, živim bićima, tvarima, kao i društvenim i prirodnim pojavama i procesima. Kroz primjere i ilustracije u udžbeniku učenici / učenice će izvodite male eksperimente i koristiti jednostavan naučni jezik istražujući život oko njih. U ovom razredu šire se znanja o školi i porodici, mjestu življenja i njegovoj okolini, životu i radu ljudi. Novi sadržaji se odnose na znanje o Bosni i Hercegovini, kao domovini i državi, te na znanje i razumijevanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao toka vremena i dešavanja koje karakterišu međusobna povezanost i odnosi. Također, šire se znanja i u dijelu koji se bavi izučavanjem prirode, kroz sadržaje o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi, te izučavanjem životinjskog i biljnog svijeta u bližem okruženju. Novi sadržaj čine teme „Tvari“, u okviru koje se stiču osnovna znanja o tvarima (samo pojmovno) i „Zdrava okolina“, u okviru koje se jača ekološka svijest učenika / učenica.