Praksa inkluzivne nastave – Diskalkulija NP

Piše: Asima Hadžić, magistar razredne nastave i defektologije

OŠ „ Mehmedalija Mak Dizdar“ -Sarajevo 

 U inkluzivnom odjeljenju danas, mnogi učitelji i asistenti u nastavi rade sa djecom s raznim teškoćama u razvoju. Kako se pripremiti za čas, nakon što upoznamo dijete i njegove mogućnosti dužni smo se prilagoditi njegovim mogućnostima i potrebama. Mnogi učitelji danas moraju raditi posebne individualne edukativne pripreme i programe.

 Diskalkulija je teškoća u formiranju matematičkih pojmova i usvajanju matematičkih relacija i operacija. Nekada se javlja  uz disgrafiju i disleksiju.

Ovo je samo jedan primjer iz prakse nastavne pripreme za nastavnu jedinicu za učenike s diskalkulijom.

Diskalkulija prezentacija (kliknite za preuzimanje)