Inkluzivna praksa predstavlja pravo svakog učenika sa poteškoćama u razvoju na odgoj i obrazovanje u redovnom odgojno obrazovnom sistemu. Iako je inkluzivna praksa već dugi niz godina segmentirano prisutna u odgojno obrazovnim ustanovama Kantona Sarajevo, ona još uvijek predstavlja inovativni model rada i pružanja podrške učenicima s poteškoćama u razvoju. Obzirom da učitelji u bazičnom obrazovanju nisu na adekvatan način osposobljeni za pružanje podrške učenicima sa poteškoćama u razvoju, nedostatak kompetencija i ne poznavanje najnovijih metoda rada često predstavlja stres učiteljima, roditeljima i učenicima sa poteškoćama u razvoju. Stalno prisutni stres može uzrokovati i smanjenje kvalitete inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

Interaktivnim radionicama učitelji i roditelji će biti osnaženi za osvještavanje stresova, razvit će mehanizme nošenja sa stresom te će proći kroz proces suočavanje sa stresnim situacijama koje su vezane uz pružanje podrške učenicima sa poteškoćama u razvoju. Tijekom interaktivnih radionica odraditi će se teme koje se odnose na emocionalna stanja pojedinca u zavisnosti od dominantne strukture ličnosti, granice privatnom i profesionalnom životu, sistem organizmičke samoregulacije kroz osvještavanje vlastitih potreba i načina zadovoljavanja istih unutar inkluzivnog odgojno obrazovnog sistema. Radionica se sastoji od teorijskog izlaganja i iskustvenih elemenata koji će unaprijediti kompetencije pojedinaca za prevenciju sindroma profesionalnog i roditeljskog sagorijevanja.

prof.Darko Kobetić

Prva radionica

Sarajevo, 10.01.2018.

Druga radionica

Travnik, 21.05.2018.

Treća radionica

Bihać, 23.05.2018.