Promocija Priručnika za nastavnike za rad s djecom s teškoćama u učenju, s pripadajućim video materijalima, Edinalda Jakubović i Nihada Čolić

Nakon dugotrajne analize osnovnih škola na području FBiH i razgovora sa nastavnicima, ustanovili smo evidentan nedostatak stručne literature na temu djece s teškoćama u učenju te odlučili poduzeti važan iskorak u tom polju. U saradnji sa eminentnim stručnjacima iz oblasti defektologije, pedagogije te pojedinim nastavnicima, pripremili smo Priručnik, čija bi neminovna simbolička vrijednost značila snažan napredak u borbi za inkluziju i poticaj ka napretku svih učenika u odgojno-obrazovnom procesu, olakšavajući pritom nastavnicima prepoznavanje teškoća u učenju, savladavanje istih te omogućavanje ostvarenja punog potencijala svakog djeteta.