Promocija priručnika „Odgojno- obrazovni rad u odjeljenskoj zajednici“

Promocija priručnika „Odgojno- obrazovni rad u odjeljenskoj zajednici“

Autorica: Fuade Cerić, Mirzete Jahić, Elvire Ogrešević

Cazin 26.8.2019.

Tuzla 19.9.2019.

Priručnik pod nazivom „Odgojno-obrazovni rad u odjeljenskoj zajednici” nastao je kao plod dugogodišnjeg iskustva i praktičnog rada s učenicima u osnovnoj školi. Ovaj oblik rada proizašao je iz potreba i želja da se životno važnim pitanjima posvetimo upravo na časovima odjeljenske zajednice. Na časovima odjeljenske zajednice očekujemo najviše ideja, kreativnosti, slobode mišljenja, entuzijazma, i svega onoga što jednog učenika u savremenoj školi očekuje. Nastavnici se u školama, opterećeni praćenjem nastavnih planova i programa, često pridržavaju onog obrazovni, dok odgojni smisao zaostane u nekim segmentima, pa kada je i u pitanju držanje časova odjeljenske zajednice. Upravo iz tih, ali i mnogih drugih razloga ovaj priručnik namijenjen je odjeljenskim starješinama od prvog do devetog razreda.

Cilj priručnika je ukazati na važnost odgojno-obrazovnog rada u odjeljenskoj zajednici. Sadržaj priručnika primjeren je uzrasnoj dobi učenika i njihovim sposobnostima. Priručnik se može koristiti u cijeloj državi; promoviše odgoj i jačanje odgojne komponente škole.

Priručnik se sastoji iz tri dijela koji su međusobno povezani i koncipirani tako da odgovaraju sadašnjem odgoju i obrazovanju u svim osnovnim školama na području naše države. Prvi dio sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela i usmjeren je na važnost i značaj rada odjeljenske zajednice.

U praktičnom dijelu priručnika nalazi se Plan i program rada odjeljenske zajednice po razredima i područjima, obilježavanje važnijih datuma, kao i primjeri radionica za realizaciju časova odjeljenske zajednice od I do IX razreda.

Treći dio priručnika sadrži igre i vježbe s djecom s govorno-jezičkim poteškoćama. U ovom dijelu razrađene su igre i vježbe za rad s djecom koja pokazuju govorno-jezičke poteškoće u nastavnom procesu. Ove će vježbe uvelike pomoći u individualnom radu s ovom kategorijom učenika.

Ovaj priručnik zamišljen je kao vodič pri osmišljavanju časova odjeljenske zajednice, jer upravo u ovom priručniku se nalazi niz ideja i primjera kako bi trebao jedan čas da izgleda. Kroz teme u ovom priručniku nastojali smo ukazati na razvoj temeljnih vrijednosti i razvoj društvenih vještina koje su svakom učeniku od velike važnosti kada je u pitanju njihov rast i razvoj.

Iskrena želja nam je da ovaj priručnik bude dio literature svakog nastavnika i da bude vodilja u realizaciji odgojnog djelovanja škole.