Promocija Priručnika kognitivnih mapa u nastavi – mr. sc. Elvira Ogrešević, Edina Hadžić prof., mr.sc. Fuada Cerić

Djelo pod nazivom „Priručnik kognitivnih mapa u nastavi“, autorica mr.sc. Elvire Ogrešević, Edine Hadžić, prof. i mr.sc. Fuade Cerić, napisan je sistematski te čini jednu koherentnu cjelinu. Radi se o priručniku koji jednostavnim rječnikom upoznaje čitatelje s teorijom i praksom primjene kognitivnih mapa.
Ovo autorsko djelo je jedinstveno, jer ciljano prikazuje korištenje kognitivnih mapa u nastavi. Priručnik je sastavljen iz više dijelova. U teorijskom dijelu dat je jezgrovit pregled pojmovnog određenja kognitivnih mapa i upravo takav pristup je važan nastavnicima i stručnim saradnicima u obrazovanju. Kroz primjere 50 ilustrativno prikazanih kognitivnih mapa, čitatelj dobija ideju kako može još lakše prilagoditi primjenu kognitivnih mapa u vlastitom radu.
Vrijednost ovog djela ogleda se u tome što učenici putem primjene kognitivnih mapa razvijaju kreativnost, stvaralaštvo kao i sposobnost generalizacija i zaključivanja. Djela sličnog sadržaja i kvaliteta na području Bosne i Hercegovine ne postoje.
Cilj priručnika jeste da olakša učenje i da se vrijeme za učenje iskoristi na pravilan način, da primjenom ove tehnike učenja u nastavi nastavnik postigne vlastito, ali i učenikovo zadovoljstvo.
Iako je djelo „Priručnik kognitivnih mapa u nastavi“ prvenstveno namijenjeno nastavnicima, studentima pedagoških fakulteta, zbog jednostavnog prikaza i jezika kojim je napisan, priručnik je dobra smjernica roditeljima i učenicima u usvajanju novih tehnika ključnih za poboljšanje učenja i pamćenja.
Upravo iz razloga što priručnik preporukama pomaže svim dionicima u obrazovanju, ima veliku vrijednost u daljnjem obrazovanju suvremenih generacija učenika koji se sve više susreću s problemima praćenja i segmetacije pisanog sadržaja.