Promocija knjige, Nastavnik kao menadžer autorice mr. Aide Omersoftić

Nastavničko vodstvo, posmatrano kroz prizmu interpersonalne uloge menadžera i u kontekstu obrazovnog menadžmenta na našim prostorima nije dovoljno aktualizirano. Razlozi su, naravno, višedimenzionalni. Prije svega, zbog terminološke predrasude i nedistinkcioniranja menadžmenta ekonomske ili industrijske sfere od obrazovne koja ima svoje specifičnosti. Razlog je možda i taj što je škola, kao organizaciona struktura, ostala uglavnom nepromijenjena, izjednačavajući vodstvo sa autoritetom, statusom i pozicijom.
Uslijed stalnih promjena u društvu mijenjaju se i proširuju društveni zahtjevi prema školi. Modernizacija i tehnološki napredak zahtijevaju da i škola ide ukorak s općim razvojem društva. U reformi globalnih razmjera neophodna je decentralizacija upravljanja u obrazovanju na svim nivoima uključujući nivo škole, neophodno je uključivanje nastavnika u razvoj škole i upravljanje promjenama u školi na način prihvatanja novih uloga i kompetencija kao garancije uspjeha. Obrazovni (školski) menadžment je sve više u fokusu pedagoga, sociologa, psihologa, ekonomista i ukazuju na njegove osobenosti: direktor ne može sam voditi kompleksan proizvodni pogon kakav je škola. Potrebna mu je pomoć nastavnika, vođā malih operativnih jedinica koji u „šarolikoj, heterogenoj, dinamičnoj i multidimenzionalnoj učioničkoj, učeničkoj sredini“ vode učenike procesom promjena, najuzvišeniji posao na svijetu.
Za kreiranje liderstva nastavnika, kao procesa, neophodan je pozitivistički milje: s(a)vjesnost direktora, dobra školska klima i nastavničko prihvatanje ove (da li) nove uloge kao interpersonalne vještine, neophodne za kvalitetno vođenje učenika u procesu promjena i uspostavljanje inovacija u inovativnoj školi.
Kreiranje proučavanja nastavničke liderske uloge kod nas se nadograđuje na pretpostavku da nastavnici imaju subjektivna mišljenja o svojoj ulozi menadžera u učionici i da ova mišljenja mogu formirati osnovu za poboljšanje u svakodnevnom radu sa učenicima. Pretpostavka za objektivno razumijevanje ove nove uloge nastavnika od strane njih samih zasnovana je na dugogodišnjem, svakodnevnom opserviranju rada nastavnika. Subjektivne realnosti nastavnika i njihovo lično razumijevanje rada u učionici, poslužit će u razumijevanju i transformaciji ove uloge, od idejne do praktične.
Da bi osigurali da će nove liderske uloge nastavnika biti vodilja sadašnjim i budućim akcijama i akterima, potrebno je putem istraživanja i prejudiciranjem i „inauguriranjem“ menadžerske uloge obezbijediti promjenu formiranja svijesti o sebi kod nastavnika. Ovo „otkrivanje nastavnika“ posebno je značajno u vremenu kada se i nastavnici i direktori imperativno mijenjaju.
Iako je menadžerska / liderska funkcija nastavnika kod nas novi koncept, ono što nije novo jeste odgovornost nastavnika. Posebno danas, u vremenu velikih promjena, povećano je prepoznavanje novih nastavničkih uloga, jasna je vizija povećane uloge nastavnika kao vođe i nova nada za doprinose koje ova povećana uloga može donijeti poboljšanju škole.
Nastavnik – menadžer je svjestan promijenjene društvene realnosti. U skladu sa promjenama i zahtijevima inovativne škole spreman je da preuzme inicijativu i odgovornost za transformaciju škole u organizaciju stalnog i trajnog učenja. U tim nastojanjima ne može uspjeti sam. Prije svega, treba da ima podršku direktora (glavnog vođe), te da u pozitivnoj radno-učećoj klimi, uz osigurane organizaciono-tehničke preduvjete kao i partcipaciju u odlučivanju, čini dio školskog demokratskog menadžmenta i vodi snažnim i mjerivim poboljšanjima uspjeh učenika u razredu i školi.
Inicijalna potreba da se bavim ovom temom potaknuta je mojim dugogodišnji radom u Osnovnoj školi Edhem Mulabdić gdje sam na poziciji direktora (glavnog vođe) već 17 godina. Visoka motiviranost nastavnika, podržavajuća školska klima i permanentno profesionalno usavršavanje rezultirali su profiliranjem većine nastavnika koji već danas mogu preuzeti ulogu menadžera/ lidera u školi. Bez obzira na prepreke iz okruženja naš nastavnički kolektiv je odlučan u istrajavanju na putu preuzimanja odgovornosti i profesionalizacije nastavničke uloge s ciljem kvalitetnijeg rada i ostvarivanja boljih rezultata u radu sa učenicima.
Zbog svega ovoga upućujem zahvalnost nastavnicima naše škole s kojima i danas profesionalno rastem.
Zahvalnost želim uputiti svom mentoru, recenzentu prof. dr. Saitu Kačaporu koji je profesionalnim, liderskim odnosom prema mom radu davao pozitivne signale koji su značili više od podrške; bila sam sigurna da se nalazim na dobrom istraživačkom putu.
Zahvalnost također, upućujem recenzentu prof. dr.Mladenu Vilotijeviću čije je razumijevanje nastavničke menadžerske / liderske uloge davalo poseban impuls i bilo poticaj za istraživanje.
Želim uputiti zahvalnost svima koji su pružili podršku u objavljivanju ove knjige a napose direktoru Izdavačke kuće Bosanska knjiga, mr. Mustafi Alagiću koji je svojim izvanrednim profesionalnim damarom prepoznao ovo štivo kao vrijedno približiti obrazovnim akterima.
Posebnu zahvalnost dugujem mojoj mami, koja, na žalost, nije dočekala da moj rad bude pretočen u knjigu ali sam sigurna da zna da sam joj ispunila želju.
Hvala mojoj kćerki Elmi i suprugu Nedimu za strpljenje, podršku, podsticaj i poticaj u čijoj sam osnovi prepoznavala razumijevanje i ljubav.