Priprema po ishodima učenja – predmetni kurikulum za peti razred

Bosanska knjiga zahvaljuje učiteljima na dosadašnjem povjerenju. Malim doprinosom poklanja nastavne pripreme u cilju uspješnije provedbe kurikularne reforme. Naši saradnici, dugogodišnji edukatori savremenih metodologija rada su autori priprema.

Za preuzimanje pripreme iz Bosanskog jezika kliknite ovdje (preuzmi), Matrix prilog 2 (preuzmi).