Pismena priprema iz nastavnog predmeta moja okolina

NASTAVNA PRIPREMA

PREDMET: MOJA OKOLINA

PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA

ŠKOLA: Osnovna škola „Turbe“

RAZRED I ODJELJENJE: III-4

REALIZATOR NASTAVNOG ČASA : Aida Sefer, profesorica razredne nastave

DAN I DATUM ODRŽAVANJA ČASA: ponedjeljak, 26.11.2019. godine

NASTAVNA JEDINICA : Šume u zavičaju- obrada

ZADACI:

 1. obrazovni: usvajanje novih znanja o vrstama šuma i vrstama drveća ( vrste zimzelenog i listopadnog drveća), značaju i očuvanju šuma,pošumljavanju,opasnosti od požara,erozija tla i mina, te iskorištavanju šume za opstanak čovjeka i životinja.
 2. funkcionalni: razvijanje mišljenja,pamćenja i logičkog zaključivanja,

njegovanje radoznalosti prilikom rada,jačanje aktivnosti učenika u procesu učenja, razvoj perceptivnih sposobnosti.

 1. odgojni:razvijati i njegovati svijest o značaju ekologije i zdravog načina života, poticati pravilan stav prema radu,radnim zadacima i obavezama.

TIP ČASA :

 • obrada novog sadržaja

NASTAVNE METODE:

 1. razgovor
 2. usmeno izlaganje
 3. ilustrativno-demonstrativna

NASTAVNA SREDSTVA:

 1. laptop
 2. projektor
 3. plakat
 4. nastavni listovi
 5. listovi s drveta
 6. ljepilo

OBLICI RADA:

 1. frontalni
 2. individualni
 3. rad u paru

VRSTA NASTVE:

 1. predavačko-receptivna
 2. problemska

NASTAVNE TEHNIKE:

 1. poluprogramirani materijal

NAUČNA,STRUČNA I METODIČKA LITERATURA:

Metodika nastave prirode i društva ( Moje okoline) ; Dr. Ruža Tomić; Tuzla,2009.

 

MIKROARTIKULACIJA NASTAVNOG ČASA:

UVODNI DIO ( 5-7 MINUTA):

Slušanje pjesme o jeseni uz vizuelni prikaz na projektoru.

Razgovor o sadržaju pjesme ( sadržaj,godišnje doba,karakteristike…).

Najava nastavne jedinice (nastavnica piše naslov na tabli).

 

GLAVNI DIO ČASA ( 30-35 MINUTA):

Učiteljica sa učenicima razgovara , uz slajdove pripremljene kroz prezentaciju, kakvo je drveće u šumi i po čemu se razlikuju stabljike jedna od druge. Učiteljica pomaže učenicima da imenuju nazive stabljika. Nakon toga razgovaraju o karakateristikama i uočavaju listopadno i zimzeleno drveće koje je učiteljica istakla na plakatu.Nakon konstatacije određenih karakteristika listopadne i zimzelen šume učiteljica prelazi na obradu ostalih karakteristika šume.

 

ZAVRŠNI DIO (5-10MINUTA):

Pohvaljivanje učenika za aktivnost: isticanje posebno par primjera.

Npr.Esma je danas u potpunosti savladala nastavni sadržaj  jer je dala tačan odgovor o divljim životinjama , i zato je posebno ističem.

Zadavanje domaće zadaće uz obrazloženje.

Nagrađivanje svih učenika.

 

MAKROARTIKULACIJA NASTAVNOG ČASA

UVODNI DIO:

Dobro jutro. Danas ćemo početi čas veselo.

Učenici slušaju pjesmu o jeseni uz vizuelni prikaz na projektoru.

Slijedi razgovor o sadržaju pjesme:

Koje se godišnje doba spominje u pjesmi?

Šta se dešava u jesen?

S čega lišće pada?

Gdje se nalazi drvo?

Zna li neko o čemu ćemo danas govoriti?

Na današnjem času ćemo govoriti o šumi. Nastavnica počinje izlaganje uz slajdove o šumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon prikazivanja slijedi definicija :

 

ŠUMA JE ŽIVOTNA ZAJEDNICA BILJAKA I ŽIVOTINJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divlje životinje u šumi : medvjed,lisica,zec,vjeverica…

Ptice u šumi: kos,sjenica,sova…

Insekti u šumi : leptir,gusjenica,mravi..

Biljke : čuber,kopriva,jagorčevina..

Biljke i životinje zavise jedni od drugih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U zavisnosti da li u jesen gubi svoje listove ili ih zadržava i tokom zime , drveće se dijeli na:

ZIMZELENO (CRNOGORIČNO) I LISTOPADNO (BJELOGORIČNO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slijedi otkrivanje plakata na tabli na kojem se nalazi jedno zimzeleno i jedno listopadno drvo.

Objasniti učenicima da zimzeleno drveće ima igličasto lišće da može izdržati niske temperature.

Raste na visokim planinama.

Vrste zimzelenog drveća su : jela, smrča,bor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenicima pokazujem na projektoru njihov izgled , kao i igličasto lišće.

Slijedi zadatak gdje će neki od  učenika izaći pred tablu i zalijepiti lišće na odgovarajući vrstu drveta.

U listopadno drveće ubrajamo: hrast,bukva,breza.

One rastu na manjim visinama.Učenicima pokazujem na projektoru njihov izgled kao i lišće.

 

ŠUME SU ZNAČAJNE ZA ČOVJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šume daju sklonište životinjama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šume daju hranu ljudima kao i životinjama (biljke,plodovi,gljive); lanac ishrane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebno moramo biti oprezni s gljivama jer ih ima i otrovnih (opasnih po ljudski život).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šuma nam je korisna,jer u njoj možemo pronaći šumske plodove.

-Koji su to plodovi iz šume?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šuma je veliko bogatstvo.U šumi je zrak čist,a šetnjom kroz šumu se odmaramo i rekreiramo.

Drveće proizvodi kisik (kiseonik) potreban za disanje.

Šume sprečavaju klizišta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stara stabla se koriste za ogrijev. Zdrava stabla se planski sijeku i koriste se za gradnju kuća,za proizvodnju namještaja i papira,peleta,furnira…

Proizvodi od drveta :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŠTITA ŠUME

Na mjestima gdje se vrši sječa sadi se mlada šuma.Pošumljavanje može biti prirodno i vještačko.Prirodno pošumljavanje obavlja vjetar,ptice i druge životinje raznoseći sjemenke.

Vještačko pošumljavanje obavljaju ljudi.

Ponekad nepažljivi izletnici ostave vatru te izazovu požar.

Šume treba čuvati od požara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planska sječa šume.

Kroz šumu se trebamo kretati bez odraslih jer tamo vrebaju razne opasnosti.Ako naiđemo na znak minskog polja nikako ne trebamo ulaziti u šumu.

Nikada ne odlazi sam/sama u šumu!Pazi  mine!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slijedi otkrivanje zagonetki iz čarobne kutije.

Učenici u paru izvuku određenu zagonetku,i otkrivaju istu.

 

 ZAVRŠNI DIO ČASA:

Pohvaljivanje učenika za aktivnost, posebno isticanje par učenika koji su se istakli svojim zalaganjem u realizaciji nastavnih sadržaja.

Npr.Esma je danas u potpunosti savladala nastavni sadržaj  jer je dala tačan odgovor o divljim životinjama , i zato je posebno ističem.

Dijelim učenicima kratak zapis sadržaja koji smo danas radili na listićima koji će zalijepiti u sveske.

Zadaća: Prikupi suho lišće u tvom zavičaju i imenuj kojoj vrsti pripada.

Nagrađivanje svih učenika.

 

Pano ( zapis na tabli )

ŠUME U ZAVIČAJU

LISTOPADNO ( BJELOGORIČNO)             ZIMZELENO(CRNOGORIČNO)