Pisana priprema za realizaciju nastavnog časa iz Bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti

OPĆI PODACI:
Škola: Osnovna škola „Skender Kulenović“
Razred i odjeljenje: I3
Dan, datum i vrijeme održavanja časa: 19.04.2019.godine; 13.30h; petak
Nastavnica: Enisa Terović
SPECIFIČNI PODACI:
Nastavno područje: Početno čitanje i pisanje
Nastavna jedinica: Usvajanje grafičke strukture velikog i malog štampanog slova P p
Tip nastavnog časa: Obrada novog nastavnog sadržaja
Funkcionalni položaj nastavne jedinice: Učenici su prethodno usvojili sljedeća slova: Mm, Aa, Ee, Oo, Dd, Ii, Rr, Uu Jj, Kk, Ll, Ss, Šš, Nn, Hh, Vv, Tt, Zz, Žž.
Nastavne metode: Metoda razgovora;objašnjavanja,

metoda demonstracije; metoda ilustracije; metoda usmenog izlaganja; metoda pisanih radova; metoda plesa pisanja

Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni oblik rada, rad u paru
Nastavna sredstva: Nastavni plakati, nastavni listovi, lapbooks, koverte, paket, pisma aplikacije, fotografije, kutije, voštane bojice, papiri, pjena za brijanje, šlag, šećer, brašno, kolaž
Korelacija s nastavnim predmetima: Tjelesni i zdravstveni odgoj

Likovna kultura

Muzička kultura

 

 

CILJ I ZADACI NASTAVNOG ČASA:
Cilj: Usvojiti grafičku strukturu velikog i malog štampanog slova P p
Obrazovni zadaci:  

*        Usvajanje grafičke strukture štampanog slova P p;

*        Uočavanje pozicije glasa u strukturi riječi, na početku, u sredini i na kraju riječi;

*         

 

*        Identifikacija i pravilno pisanje  grafičke strukture velikog i malog štampanog slova P p, prepoznavanje u strukturi riječi glasa  slova P p

*        Jasna diskriminacija i artikulacija glasova;

*        Razumijevanje napisanog;

*        Bogaćenje rječnika.

 

Odgojni zadaci:  

*        Izazivanje i jačanje interesa za čitanje i pisanje;

*        Podsticanje upornosti u savladavanju čitanja i pisanja;

*        Pravilno rukovanje priborom za pisanje;

*        Navikavanje na pravilan položaj ruke  pri pisanju,razvijanje gipkosti ruke pri pisanju;

 

 

Funkcionalni zadaci:  

*        Razvijanje intelektualnih funkcija kao sto su: uočavanje, analiziranje, sintetiziranje, zaključivanje, pažnja, mišljenje, pamćenje, a posebno podsticanje sposobnosti diferenciranja glasa i slova Pp;

*        Čitanje riječi u kojima se nalazi slovo P p, te osposobljavanje za shvatanje tih riječi kao i rečenica u čijem su one sastavu.

 

 

GLOBALNO ODREĐENJE STRUKTURE NASTAVNOG ČASA AKTIVNOSTI
UVODNI DIO ČASA:

10 minuta

 

GLAVNI DIO ČASA:

30 minuta

 

ZAVRŠNIDIO ČASA:

5 minuta

 

 

DETALJNA RAZRADA STRUKTURE NASTAVNOG ČASA:
UVODNI DIO ČASA:

 

Pozdravljamo naše goste i  krećemo sa radom.

Dijete dana popunjava dnevne aktivnosti.

 

Psihološka priprema za rad.

Dajem upute za psihološku pripremu.

Učenici ustaju pored svojih stolica i prate dalje upute.

 

Ples krugova i osmica.

 1. Vrtim unutra – unutra – unutra,
 2. Vrtim  vani – vani – vani,
 3. Vrtim gore – gore – gore,
 4. Vrtim dolje – dolje – dolje,
 5. Vrtim lijevo – lijevo – lijevo,
 6. Vrtim desno – desno – desno,
 7. Lijenoj osmici kod mene nije tijesno.

 

Aktivnost ponavljamo nekoliko puta.

 

Učenici sjedaju za stolove na kojima je pripremljen pribor za rad (papir, voštane bojice)

 

Svi učenici uz muziku crtaju osmice kada muzika prestane, učenici prestaju sa radom uzimaju drugu bojicu i tako dok skroz muzika ne prestane.

Jedan učenik će pokupit radove.

 

Nakon što završe sa crtanjem krugova, učenici će ucrtati znak X na sredini između dva kruga/tačke. Objema rukama istovremeno učenici će crtati lijenu osmicu laganim pritiskom oko krugova koji su već nacrtani.

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAVNI DIO ČASA:

 

Pohvaljujem ih  i kažem  da smo danas  dobili goste ali i još nešto…Stiglo nam je pismo jedno veliko….. i puno manjih…a stigao je i paket.

 

Čitam pismo.

Iz pisma saznajemo da  ćemo danas   učiti grafičku strukturu štampanog slova P p.

 

Čitam  pjesmicu a oni ponavljaju .

 

B je nekud pozurilo,

Pa je trbuh izgubilo.

Bez trbuha kad je B, to je onda slovo P

Pogledajte slovo P zar to nije pola B.

 

Najavljujem  cilj sata:

Danas ćemo učiti  kako se piše slovo P p.

Postavljam slovo  na  tablu.

Ispod slova postavljam pjesmu.

Opet ustajemo i  pišemo slovo  u zraku, na leđima  drugu i drugarici…

Sada da vidimo šta nam dalje u pismu piše. Molim  za malo pažnje jer imamo još  nešto važno. Pogledajmo.

Iz paketa  vadim stvari i dijelim na stolove.

 

 1. Jedna grupa učenika voštanim bojicama crta dva velika kruga oko tačaka prema unutra i prema van. (6 učenika)

 

 1. Druga grupa učenika pokretima prstiju pravi krugove u zdjelama šećera. (6 učenika)

 

 1. Treća  grupa učenika pokretima prstiju pravi krugove u zdjelama brašna. (4 učenika)

 

 1. Četvrta grupa učenika pokretima prstiju pravi krugove na stolu na kojem je pjena za brijanje ili šlag. (4 učenika) (dijete sa  IPP je u ovoj grupi)

 

 1. Peta  grupa učenika od vune  prave slovo P. (3 učenika)

 

Strategijom „Šetnja kroz galeriju“ obići će i pogledati radove na zidu, te radove u brašnu, šećeru i u pjeni za brijanje.Dok se krecu prema galeriji   izvode brojalicu.

 

Nakon posmatranja radova učenici se vraćaju na svoja mjesta.

E  sada je vrijeme  da vi otvorite vaša pisma  da vidimo šta ste vi dobili

Učenici  vade lapbooke. Dajem upute  da vidimo šta je to? Polako otvorite. Na šta vas podsjeća? Na knjigu. Tako je. Ta knjiga se zove lapbook i u prevodu bi značila presavijena ili krilata knjiga.

Ona nam danas donosi  mnogo zanimljivosti pa ćemo sada zajedno da  vidimo šta se u njoj nalazi.

Pogledajte sa lijeve strane. Hajde  da vidimo šta je to naš zadatak. Imamo slike i krugove.

Imenujemo aplikacije i određujemo poziciju glasa.

U srednjem  centralnom dijelu imamo  da napišemo red slova P p.Kada završite taj zadatak  dignite  ruku. Pogledajmo vašu desnu stranu.

Šta nam je tu prvi zadatak?  Čitamo dopuni… Otvaramo lepezu i  popunjavamo . Drugi zadatak je  oboji.

Jeste li završili. Idemo na treći zadatak  pročitajmo.

Sve ovo učenici  samostalno rade.

Slijedi analiza, zajedno radimo veliki lapbook, a oni provjeravaju jesu li tačno uradili.

 

 

 

 

ZAVRŠNI DIO ČASA:  

Učenici koji ranije završe zadatak mogu da ukrašavaju svoje radove. Kada svi završe otpjevat i otplesat ćemo ćemo pjesmicu Pačiji ples.