Nastavna priprema: Stanovništvo BiH, ponavljanje

Nastavna priprema: Stanovništvo BiH, ponavljanje

Autorica: Belma Duvnjak, OŠ Edhem Mulabdić Sarajevo

Razred: V3

Šira tema (nastavna oblast): Moja domovina, Iz prošlosti domovine

Naziv uže teme/lekcije: Stanovništvo Bosne i Hercegovine

Trajanje realizacije: 45 minuta

Metode i strategije poučavanja: Strategije: Činjenica ili mišljenje, Semafor pitanja, Linija slaganja i Redoslijed 6 pojmova.

Ključne riječi:  Slaveni, Iliri, latinica, ćirilica, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Jevreji, Romi, bosanski jezik, srpski jezik, hrvatski jezik

 


DETALJAN PRIKAZ NASTAVNE PRIPREME
 

Ciljevi i ishodi učenja i poučavanja

Cilj ove nastavne jedinice je upoznati učenike sa činjenicom da bez prošlosti nije moguće imati ni budućnost.

Po završetku časa učenici će:

Znati: ko su Slaveni i Ilirii, religije u BiH, historijske etape razvoja Bosne i Hercegovine,  prošlost svoje domovine od prvih doseljavanja do danas, stanovništvo BiH danas, pisma u BiH, službeni jezici;

Moći: opisati način života ljudi u prošosti  BiH, razlikovati, kritički promišljati i doći do vlastitih zaključaka, argumentirati svoje mišljenje, poštovati i uvažavati drugog i drugačijeg, samostalno istraživati;

Razumjeti: zašto je prošlost važna i potrebna, važnost i značaj stare bosanske države u tom periodu i danas, zašto bez prošlosti nema budućnosti.

 

TOK ČASA

Evokacija

Učenici su podijeljeni u tri grupe. Svaka grupa će birati predstavnika grupe (po principu dogovora).

Učenici u funkciji prisjećanja sadržaja koje smo obradili na prethodnom satu gledaju PPP: Iz prošlosti BiH. Nakon što smo pregledali PPP zamolim učenike predstavnike grupa da dođu do table i izvuku koverte u kojima se nalaze pojmovi iz lekcije Stanovništvo Bosne i Hercegovine. U kovertama se nalaze tri pojma: SLAVENI, ĆIRILICA, KUR’AN. Svaki predstavnik grupe će izvući po jedan pojam. Nakon toga učenici u grupama imaju zadatak da za izvučeni pojam osmisle/kreiraju po jednu ČINJENICU i jedno MIŠLJENJE. Npr:

 


Nakon što su uradili ovaj kratki zadatak predstavnici grupa okače na tablu svoje radove i ukratko pojasne.

 

Razumijevanje značenja

Kada ponavljamo lekcije, uglavnom ja vama postavljam pitanja. Zašto? Danas ćemo ponavljati lekciju ali na način da vi meni postavljate pitanja. Pitanja ćete kreirati uz pomoć „semafora pitanja“. Već ranije smo naučili da semafor pitanja ima pitanja na tri nivoa: zeleni nivo su pitanja na koja odgovor nalazimo u knjizi-lekciji. Žuti nivo-pitanja se također nalaze u tesktu lekcije, ali da bi pronašli odgovor trebamo pažljivo pročitati tekst jer odgovor možda nije na jednom mjestu i trebamo da neke stvari povežemo i izvedemo zaključak. I na kraju najteže je osmisliti pitanje za crveni nivo zato što odgovor na to pitanje nećemo naći u tekstu lekcije, nego moramo razmisliti kako će nam ono što smo pročitali u lekciji pomoći da pronađemo odgovor na pitanje ili rješenje.

Vaš zadatak je da smislite pitanja za svaki od tri nivoa na semaforu pitanja. Koristite primjere pitanja iz oblačića sa semafora pitanja. Svaka grupa će osmišljavati drugačiju boju pitanja. Dijelim stikere u tri boje grupama. Prva grupa zelena pitanja, druga grupa žuta, a treća grupa crvena pitanja. Nakon što su učenici osmislili pitanja, svaki učenik iz svake grupe će izaći i zalijepiti svoje pitanje na semafor pitanja. Svako pitanje ćemo analizirati.

Nakon aktivnosti postavljanja „pametnih“ pitanja, sadržaje iz ove lekcije ponovit ćemo strategijom „Linija slaganja“.

Sada ćemo malo ustati da se razgibamo i fizički, ali ćemo ujedno razgibati naše moždane ćelije. Igra koju ćemo igrati zove se linija slaganja (učenicima pokazujem liniju koju sam zalijepila krep ljepilom duž cijele učionice). Na dva suprotna zida postavila sam karton SLAŽEM SE , NE SLAŽEM SE. Ja ću čitati izjave (vezano za lekciju), a vaš zadatak je da u skladu sa stepenom slaganja zauzmete poziciju na liniji slaganja. Ukoliko se u potpunosti slažete ili ne, primaknete se kartonu na zidu. Nakon svake izjave učenike koji su u manjini pitam zašto se slažu ili ne slažu sa nečim. Učenici daju argument vezano sa stepen slaganja ili neslaganja.

IZJAVE:

  • STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE VREMENOM JE MIJENJALO NAČIN ŽIVOTA, ODIJEVANJA I PONAŠANJA NA BOLJE.
  • U BOSNI I HERCEGOVINI I ĆIRILICA I LATINICA SE KORISTE RAVNOPRAVNO/PODJEDNAKO
  • SVI NARODI/RELIGIJSKE PRIPADNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI IMAJU ISTA PRAVA KOJA SE POŠTUJU.

 

Refleksija

Zamolim učenike da otvore svoje sveske i prepišu zapis sa table. Učenicima dijelim radne listove sa strategijom: Redoslijed -6 pojmova. Zadatak je da pronađu u lekciji 6 pojmova koji su im zanimljivi i da ih zapišu na radni list po važnosti, te da za svaki od pojmova u predviđeni prostor daju mini objašnjenje ili ilustraciju pojma.

Nakon završenog zadataka učenicima puštamo video projekciju pjesme „Za bolje sutra“, koja govori  o budućnosti BiH. Povezati sa krilaticom s početka časa: Bez prošlosti nema budućnosti. Čas završavamo zajedničkom interpretacijom pjesme.

Pohvaliti sve učenike koji su aktivno učestvovali u radu na času. Ocijeniti najaktivnije.

 

Domaća zadaća:

Istražiti  neke zanimljivosti o vjerskim knjigama konstitutivnih naroda u BiH.

 

Savjeti za nastavnike

Voditi računa da pravilno primijene navedene strategije rada. Više o navedenim strategijama rada na www.zajednicainovativnihnastavnika ili pitati nastavnicu Belmu Duvnjak koja je certificirana za primjenu savremenih strategija rada Škola mišljenja, Step by Step.

 

Praćenje i procjenjivanje  

Strategija Činjenice-mišjenje, analiza pitanja koja će učenici kreirati koristeći strategiju Semafor pitanja, analiza učeničkih argumenata u okviru strategije Slažem se –ne slažem se, analiza nastavnog listića: redoslijed 6 pojmova i analiza istraživanja iz  domaće zadaće (pano, esej i sl.) Praćenje i procjenjivanje može biti formativno i sumativno.