Muzička kultura za šesti razred devetogodišnje osnovne škole

Nastavni program za predmet Muzička/glazbena kultura za šesti razred devetogodišnje osnovne škole, predviđa sadržaje i postavlja zahtjeve na sličan način kao i u prethodnom razredu.
U šestom razredu prije svega se kontinuirano radi na sistematizaciji i utvrđivanju prethodno stečenih znanja, na način da se obrađuju nove pjesme za izvođenje (pjevanje i sviranje), brojalice, muzičke igre, te kompozicije za slušanje i analizu. Time se proširuje izvođački repertoar i fond znanja o umjetničkim kompozicijama i njihovim autorima. Pritom će svaka muzička pojava, pojam ili znak dobiti odgovarajuću pažnju i prostor, shodno uzrastu i interesima učeničke populacije kojoj je udžbenik namijenjen. Izbor prezentiranih primjera propisan je Nastavnim planom i programom, a autoru je povjeren zadatak metodološko-metodičke prirode. Prilikom koncipiranja ovog udžbenika vodilo se računa o tome da svaki nastavnik / nastavnica dobije dovoljno prostora da ispolji vlastite stručne stavove i kreativnost, što će, svakako, doprinijeti kvalitetnijem konačnom rezultatu. Muzička/glazbena edukacija dobit će svoj puni smisao tek u potpunoj koherenciji nastavnikove i učeničke kreativnosti.
Pored uobičajenih sadržaja i oblika rada u nastavi muzičke/glazbene kulture za šesti razred koji se odnose na već gore navedeno, posebna pažnja se posvećuje utvrđivanju i daljoj nadogradnji elemenata muzičkog/glazbenog opismenjavanja, i zadacima na osvještavanju ritma i metrike uz upotrebu dječijeg instrumentarija. Učionica u kojoj se izvodi nastava muzičke/glazbene kulture treba biti mjesto odakle se šire pozitivne emocije i dobre vibracije, mjesto na kojem će se svi dobro osjećati i radovati zajedničkom kreativnom djelovanju, i uvijek rado vraćati. Na istom fonu je produciran i ovaj udžbenik, kao dio općih nastojanja savremenog nastavnog procesa.
Uz udžbenik i ovaj put svima poklanjamo prateći CD, što će rad učiniti lakšim i ugodnijim.

Udžbenik Muzička kultura za šesti razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.