Udžbenik Moja oklina za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole pomoći će učenicima / učenicama da savladaju novo nastavno gradivo ali i da prošire i prodube već stečeno znanje.
Izučavanje prirode je veoma interesantno. Ovaj udžbenik upravo zato učenicima / učenicima nudi aktivno učestvovanje u njenom izučavanju. Svako posmatranje prirode, predviđeno je da bilježe u svoje lične sveske, a na osnovu tih bilješki izvodit će se zaključci i otvarati nove interesantnosti za istraživanje. Posebno interesantno bit će izučavanje pojava i procesa u prirodi, osobina živih bića, čovjeka kao društvenog bića i zelenih biljaka. Osim toga, izučavat će se i društvene pojave. Učenici / učenice upoznat će se i sa prošlošću svoga zavičaja i njegovim osnovnim obilježjima. Učit će o razvijenosti zavičaja i prirodnim i geografskim odlikama. Također, predviđene su i lekcije o higijeni i ekologiji.
Naravno, od djece se, kao i uvijek, očekuje aktivno učešće i uzajamno pomaganje. Ponekad će i sami istraživati i donositi zaključke, izvoditi oglede, praviti odjeljenske panoe, zbirke i izložbe. U svemu tome nesebičnu pomoć će im pružati učitelj ili učiteljica i svakako roditelji.
Udžbenik Moja okolina za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.