Udžbenik za treći razred devetogodišnje osnovne škole upoznat će učenike / učenice sa Prirodom i prirodnim procesima kroz razgovor na časovima, posmatranjem prirode i istraživanjem.
Udžbenik učenike / učenice upućuje na sakupljanje slika o prirodi i društvu, bilježenje, crtanje i istraživanje. U udžbeniku se nalaze različiti zadaci. Neke su predviđeni za samostalan rad, neki za rad u paru, a radit ćete se i zadaci u grupi.
U udžbeniku ima mnogo fotografija i ilustracija koje će učeniku / učenici pomoći da upotpuni svoje znanje. Također, autorica udžbenika poziva učenike / učenice da dodatne informacije o prirodi i prirodnim procesima potraže i u različitim enciklopedijama.

U ovom razredu šire se znanja o školi i porodici, mjestu življenja i njegovoj okolici, životu i radu ljudi, uzajamnoj povezanosti između živih bića.
Novi sadržaji se odnose na znanje o Bosni i Hercegovini kao domovini i državi, te na znanje i razumijevanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kao toka vremena i dešavanja koje karakterišu međusobna povezanost i odnosi, na znanje o geografskoj karti, širem zavičaju i dešavanjima u njemu.
Također, šire se znanja i u dijelu koji se bavi izučavanjem prirode, kroz sadržaje o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi, te izučavanjem životinjskog i biljnog svijeta u bližem okruženju.
Ovakav izbor nastavnog gradiva i njegovo strukturiranje osigurava povezanost društvenih i prirodnih pojava i proučavanje prirode u njenom jedinstvu s različitih aspekata. U skladu s tim, potrebno je voditi računa i o međupredmetnoj korelaciji i planirati izradu zajedničkih školskih projekata.
Date teme treba razraditi kroz kontekst pojava i procesa koji su učenicima interesantni, uzimajući u obzir razvoj nauke, njenu primjenu i korištenje, te utjecaj na društvo i okolinu i korištenjem metodologije aktivnog učenja. U smislu toga predloženi model može da posluži kao pomoć nastavniku. (preuzeto iz Nastavni plan i program za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji BiH)

Udžbenik Moja okolina za treći razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine