Moja okolina, radna sveska za treći razred devetogodišnje osnovne škole

Radna sveska uz udžbenik Moje okoline za treći razred devetogodišnje osnovne škole pomoći će učenicima / učenicama da potvrde, prošire i primijene naučeno, ali i da se zabave uz rad.
U radnoj svesci se nalaze različiti zadaci, neki lakši, a neki teži i autorica savjetuje da učenici / učenice zadatke rješavaju samostalno. U zadacima se traži da se nešto dopuni, odgovori na pitanja, povežu pojmovi, izaberu odgovori, srede podaci, nacrta, opiše, zalijepi…
Ako neki zadatak ne mogu uraditi samostalno, rješenja su ponuđena u udžbeniku, a tu su i drugari iz razreda, učiteljica / učitelj ili roditelji, ako bude potrebno.

U ovom razredu šire se znanja o školi i porodici, mjestu življenja i njegovoj okolici, životu i radu ljudi, uzajamnoj povezanosti između živih bića.
Novi sadržaji se odnose na znanje o Bosni i Hercegovini kao domovini i državi, te na znanje i razumijevanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kao toka vremena i dešavanja koje karakterišu međusobna povezanost i odnosi, na znanje o geografskoj karti, širem zavičaju i dešavanjima u njemu.
Također, šire se znanja i u dijelu koji se bavi izučavanjem prirode, kroz sadržaje o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi, te izučavanjem životinjskog i biljnog svijeta u bližem okruženju.
Ovakav izbor nastavnog gradiva i njegovo strukturiranje osigurava povezanost društvenih i prirodnih pojava i proučavanje prirode u njenom jedinstvu s različitih aspekata. U skladu s tim, potrebno je voditi računa i o međupredmetnoj korelaciji i planirati izradu zajedničkih školskih projekata.
Date teme treba razraditi kroz kontekst pojava i procesa koji su učenicima interesantni, uzimajući u obzir razvoj nauke, njenu primjenu i korištenje, te utjecaj na društvo i okolinu i korištenjem metodologije aktivnog učenja. U smislu toga predloženi model može da posluži kao pomoć nastavniku. (preuzeto iz Nastavni plan i program za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji BiH)