Likovna kultura, udžbenik za treći razred devetogodišnje osnovne škole

Svijet likovne umjetnosti veoma je složen, i njega nije lako razumjeti. Zbog toga treba biti načisto sa time da ga početnik mora upoznati postepeno kao i druge razne discipline. Ovaj udžbenik za treći razred devetogodišnje osnovne škole podijeljen je na četiri poglavlja: Umjetnost kroz jesen, Umjetnost kroz zimu, Umjetnost kroz proljeće, Umjetnost kroz ljeto, obuhvatajući likovne elemente i načela estetskog reda, a sve u okviru Nastavnog plana i programa.
Učenici / učenice će naučiti i sigurnije se služiti likovnim terminima: kolorizam, ritam, kompozicija, simetrija i asimetrija, ploha, volumen.
Naučit će šta je original, kopija, ilustracija, šta je kliše, šta je objektivno, a šta subjektivno.
Služeći se udžbenikom Likovne kulture vidjet će i upoznati se sa antičkom umjetnošću ranog i srednjeg vijeka, lutkarskom umjetnošću i popularnim crtanim filmovima Walta Disneya. Kroz udžbenik se kod učenika / učenica razvija likovna radoznalost.

Učenici /učenice će tražeći inspiraciju za svoj „crtež” kroz udžbenik vidjeti simboličku ili umjetnost „djetinjstva čovječanstva” i upoznati mit i legende, basne i bajke tog vremena.

U trećem razredu učenici / učenice već znaju šta je kist, paleta, štafelaj, kopija, original, imitacija, ilustracija, inspiracija, šta je crtež u boji, plitki i duboki reljef, arhitektura, freska, mozaik, keramika, terakota i porculan, vitraž, spomenik, galerija, muzej, šta je domaća i svjetska likovna umjetnost ili baština.

Udžbenik Likovna kultura za treći razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine